Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12.

Sobota

Tretí adventný týždeň

23. decembra 2017

 

Svätyňa v Kališi v Poľsku

Choďte k Jozefovi

 

Kňaz:

- Srdečne vás zdravím: Pochválený buď Ježiš Kristus! “Zodvihnite hlavy, lebo Spasiteľ prichádza” - opakovali sme v refréne pred Evanjeliom. Náš očakávaný Spasiteľ je už za dverami, je veľmi blízko.

Naša vytrvalosť sa pomaličky mení na veľkú radosť! Prišli sme do cieľa!

Toto sú naše posledné Roráty. Všetko okolo nás poukazuje na Narodenie Pána, ale my - rorátne deti - stále ešte bdieme. Viem, že napätie rastie a obdobie adventu nie je jednoduché. Ale tak to má byť. Dnešný celý deň i zajtrajšok, až do večera, je obdobím adventu.

 

Sme ľuďmi adventu. Celý život čakáme na stretnutie s Bohom. Čakanie nie je jednoduché, viem, lebo my by sme chceli hneď tu a teraz. A pritom čakanie si vyžaduje námahu, prípravu na to, čo má prísť, učí nás trpezlivosti. Preto ešte vydržme.

Ďakujem vám krásne za to, že ste sem prichádzali. Že sme spoločne čakali na Narodenie Pána a že sa teraz spoločne môžeme tešiť z konca adventu.

Som rád a ďakujem, že toľké deti prichádzali každý deň s lampiónmi, lampášikmi - veľmi nám vaša prítomnosť pomáhala v čakaní. Ďakujem vašim rodičom, vašim mamám, otcom, starým mamám, tetám a všetkým, ktorí sa starali o to, aby ste tu mohli byť, aby sme spoločne čakali na sviatok.

Až zajtra zapálime na adventných vencoch štvrtú sviecu. Ako som už povedal v prvý rorátny deň, advent je tento rok najkratší. Trvá len tri týždne. Zajtrajšia, štvrtá nedeľa je zároveň vigíliou Narodenia Pána.

 

Otázka deťom:

-         Kto z vás vie, čo je to vigília?

(Je to deň, v predvečer sviatku)

 

Kňaz:

- Taký deň budeme sláviť práve zajtra. A už pozajtra sa budeme tešiť z Božieho Narodenia. Tohtoročné Roráty, dúfam, pomôžu vám i vašim blízkym na väčšiu prípravu a radosť z Narodenia Pána. Lebo každý deň sme boli predsa blízko Svätej rodiny, blízko ich záležitostí. Myslím, že Svätú rodinu už dobre poznáme.

 

Otázky deťom:

-         Kto nás sprevádzal počas adventu?

(Svätý Jozef)

 

-         Ako sme nazývali nášho rorátneho sprievodcu?

(Strážca Pokladov)

 

-         Aké Poklady strážil sv. Jozef?

(Ježiša a jeho matku Máriu)

 

Kňaz:

- Zaspievajme si našu pieseň o strážcovi Pokladov.

A keď budeme spievať, môžete ešte prinášať vaše listy určené sv. Jozefovi. Je to posledná šanca. Pozývam vás, ak chce ešte niekto nechať slovíčko sv. Jozefovi.

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Kňaz:

- Spomínate si, že vo Svätom Písme nie je ani jedno slovko, ktoré povedal sv. Jozef? Ale keďže vieme, akým bol strážcom Pokladov - Márie a Ježiša - veriaci ľudia mu veľmi dôverovali. Často toto meno dávali svojim deťom, menom sv. Jozefa pomenúvali rôzne miesta a inštitúcie. A napokon chceli, aby sa sv. Jozef stal oficiálnym patrónom celej cirkvi - dokonca písali prosby Svätému Otcovi.

 

Otázky deťom:

-         Ako sa volal pápež, ktorý vyhlásil sv. Jozefa za patróna cirkvi?

(Pius IX.)

 

-         Čo to znamená, že sv. Jozef je patrón cirkvi?

(Znamená to, že z neba sa stará o cirkev a bráni ju od všetkého zla)

 

Kňaz:

- Presne 147 rokov (8. 12. 1870) je sv. Jozef patrónom Kristovej cirkvi, do ktorej patríme aj my od svojho krstu.

Keďže sa osvedčil ako strážca Pokladov Pána Boha, veriaci ľudia k nemu prichádzajú s rôznymi svojimi záležitosťami. Niekto stratil prácu, niekto sa cíti opustený, niekto sa trápi, lebo jeho blízky stratil cestu k Ježišovi a potrebuje navrátenie.

Mnohokrát som vám hovoril, že ľudia si u sv. Jozefa vyprosovali a naďalej vyprosujú mnoho milostí pre seba a druhých, pre svojich blízkych. Je potrebné len poprosiť sv. Jozefa - k čomu vás i ja počas celých Rorátov pozývam. Je to už taký zvyk, že ľudia píšu listy sv. Jozefovi, lebo čo je napísané, to je napísané. Také slovo má inú moc, ako to vypovedané.

Dokonca aj pápež František tak robí. Kedysi počas jedného dôležitého stretnutia povedal, že ak sa objaví nejaký problém, píše list sv. Jozefovi a necháva ho pod soškou, ktorú má vo svojej izbe. Vďaka tomu potom kľudne spí a sv. Jozef potom berie na seba pápežove záležitosti.

Preto som rád, že aj vy ste napísali také listy, lebo mám jeden veľký plán. Určite ste uvažovali, čo spravím s tými listami. Nebojte sa. Určite ich nezahodím do koša, ale vložím ich do krabice. Krabicu pekne zabalím a pošlem…

No, ideálne by bolo poslať ju do neba, hoci si myslím, že tie vaše listy už v nebi sú, ale keďže neexistuje taký kuriér, ktorý by ich zaviezol do neba, pošleme listy do Kališa do poľskej svätyne, ktorá je zasvätená sv. Jozefovi. Kališ je poľské mesto od Žiliny vzdialené 383 km, cesta 5 hodín, 22 minút.

 

Otázka deťom:

-         Prečo pošlem listy určené sv. Jozefovi do Kališa do Poľska?

(Lebo tam sa nachádza Svätyňa sv. Jozefa)

 

Kňaz:

- Od nedávna môžu v Poľsku svätyňu v Kališi volať Národnou Svätyňou sv. Jozefa. Tak to oznámil v špeciálnom liste pápež František.

Tak ako aj Jasná Hora je Národnou Svätyňou Panny Márie, tak je Kališ Národnou svätyňou sv. Jozefa. A okrem toho sa v prvú adventnú nedeľu, dňa 3. decembra tohto roku začal v kališskej svätyni Mimoriadny Jubilejný rok, ktorý bude trvať do 6. januára 2019.

Preto je Svätyňa sv. Jozefa v Kališi v Poľsku ideálnym miestom, aby vaše listy boli umiestnené pod zázračným obrazom.

Už od 17. storočia sa tam ľudia modlia k nášmu svätému. Poznám taký neobyčajný príbeh spojený so vznikom zázračného obrazu v Kališi. Počúvajte.

 

Istý ťažko chorý človek prosil Boha skrze sv. Jozefa, patróna blaženej smrti, aby ukončil jeho utrpenie. Z ľudského hľadiska mu už nebolo pomoci.

A predstavte si, v noci za ním prišiel starší človek. Chorý v ňom ihneď spoznal … sv. Jozefa, ktorý povedal: “Uzdravíš sa, ale rozkáž namaľovať obraz Svätej rodiny s nápisom “Choďte k Jozefovi”. A potom obraz obetuj kolégiu v Kališi”.

Chorý urobil presne tak, ako počul vo sne. A keď mu maliar ukázal obraz, pobozkal podobizeň a … sily sa mu vrátili. Napokon sa celkom uzdravil.

Obraz bol umiestnený v kostole, aby ostatní, ktorí sa budú k nemu modliť, si tiež vyprosovali potrebné milosti prostredníctvom sv. Jozefa.

 

Musíte vedieť, že každú stredu (je to deň, v ktorom zvlášť prosíme o príhovor sv. Jozefa) všetky prosby, ktoré prichádzajú k tomuto svätému, sú vo svätyni v Kališi prinášané na oltár a následne sa slávi svätá omša na tieto úmysly a potom novéna, čiže špeciálna modlitba k sv. Jozefovi.

O zázrakoch, ktoré boli vyprosené pred obrazom, bolo napísaných už viacero kníh. V januárovom čísle “Malego Gościa” si môžete o niektorých zázrakoch prečítať.

 

Dnes dostanete špeciálny obrázok. Je na ňom sv. Jozef s Máriou a malým Ježiškom. Takýto obraz sa nachádza práve vo svätyni v Kališi.

Obrázok nebudete nikam lepiť, ale môžete si ho dať napríklad do modlitebnej knižky, položiť na písací stôl alebo na iné miesto, aby ste ho mali vždy poruke, lebo na jeho opačnej strane je modlitba k sv. Jozefovi.

Pozývam vás, aby ste sa každú stredu modlili k sv. Jozefovi - aspoň túto krátku modlitbu z obrázku alebo aspoň slovami: “Svätý Jozef, oroduj za nás”.

 

Teraz sa spoločne modlime modlitbu, ktorú máte na obrázku; opakujte za mnou:

 

Svätý Jozef,

Tvojej starostlivosti zveril Boh svoje najväčšie Poklady:

Ježiša a Jeho Nepoškvrnenú Matku Máriu.

Ty si s najväčšou láskou spĺňal záväzky starostlivého

Ochrancu Svätej Rodiny.

Zverujem Ti moju rodinu,

všetky naše práce, radosti i utrpenia.

Zvlášť Ti zverujem svojich rodičov.

Prosím, privádzaj Ježiša do nášho domu,

pomôž nám, aby sme ho prijali do našich sŕdc.

Prines nám milosť viery, lásky a pokoja,

aby naša rodina bola šťastná tu na zemi,

a raz večne žila v nebi. Amen.

 

Ešte stále môžete priniesť listy, prosby, aby ich sv. Jozef predniesol Pánu Ježišovi.

 

Obrázok:

Choďte k Jozefovi - obrázok Svätej rodiny zo Svätyne sv. Jozefa v Kališi