Aktuálne

Jubilanti Žilinskej diecézy

 

Vo štvrtok 12. apríla zavítali do mariánskej svätyne vo Višňovom opäť jubilujúci kňazi Žilinskej diecézy. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis pozýva každoročne kňazov, ktorí si v prebiehajúcom kalendárnom roku pripomínajú svoje životné alebo kňazské jubileum. Centrom tohto stretnutia je spoločne slávená Eucharistia. Pán biskup spolu s kňazmi a Božím ľudom ďakoval za milosti, ktoré nám Boh dal cez svoje zmŕtvychvstanie.

 

 

Vo svojej homílii otec biskup Galis vychádzal z dnešných čítaní. Evanjelium, ktoré sa číta vo štvrtok veľkonočného týždňa, je zavŕšením udalosti o Ježišovom zjavení emauzským učeníkom. Zaoberá sa dôkazmi, ktorými Ježiš potvrdil, že skutočne vstal z mŕtvych. Ježiš počul: „Zostaň s nami, zvečerieva sa.“ Je tu noc. Mnohí sa boja, prežívajú strach. Ale tu je predsa ten, ktorý je Svetlom, Životom, nebojme sa! Biskup povzbudzoval svojich kňazov i veriacich, aby si všetci uvedomovali, že máme nový život od Krista. Sme v novéne Božieho milosrdenstva. Práve preto, že sme hriešnici, máme nádej. Ponúknime Ježišovi svoju slabosť, hriešnosť. Svätý páter Pio hovorieval: „Minulosť, ak ju vyznáme vo sv. spovedi, patrí Božiemu milosrdenstvu. Už nás potom nebude ťažiť.“ Kňazov biskup vyzval, aby boli autentickými svedkami evanjelia. Aby boli tými, ktorí budú iných utvrdzovať vo viere. Nech je ich ohlasovanie poznačené osobnou vierou, aby boli svedkami nielen po stránke historickej alebo spirituálnej, ale predovšetkým po stránke osobnej. Len vtedy budú hodnovernými svedkami – zakončil diecézny biskup.

 

Po svätej omši nasledoval slávnostný obed, pri ktorom dal otec biskup každému jubilantovi malý darček.