Aktuálne

Božie milosrdenstvo - druhé meno Božej lásky

Pán Ježiš Faustíne: " ... som štedrejší k hriešnikom ako k spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem... pre nich som prelial krv, nech sa neboja ku mne priblížiť. Oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo" (Denníček, 1275)

"Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia, kým žije – každá sa môže stať veľkou svätou, lebo veľká je sila Božej milosti.“ (Denníček, 283)

„Povzbudzuj duše k veľkej dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo. Nech sa nebojí priblížiť ku mne slabá, hriešna duša, a hoci by mala viac hriechov ako je piesku na zemi, všetko sa starí v priepasti Božieho milosrdenstva.“ (Denníček 1059)