Aktuálne

Medžugorie vo Višňovom 2013

Poslednú májovú nedeľu bola vo Višňovom opäť krásna mariánska atmosféra, ktorú priniesli naši priatelia z Medžugoria. Františkán Marinko Šakota, Terezka, Marta a mnohí ďalší, ktorí priniesli mariánskeho ducha otvoreného srdca, pokory, počúvania. Tu si môžete vypočuť prvú prednášku, ktorú predniesol Marinko Šakota. Prekladala Terezka.

Druhá prednáška je tu.