Aktuálne

Púť dekanátu Rajec do Šaštína

V pondelok 1. septembra 2014 putoval Boží ľud z dekanátu Rajec do národnej svätyne do Šaštína. 13 autobusov, z toho 4 z višňovskej farnosti, priviezli k Matke Božej pútnikov, ktorí jej prišli ďakovať, ale ju aj prosiť o milosti. V autobuse sme si povedali základné informácie o histórii Šaštína, aj o tom ako sa vyvíjala mariánska úcta k Sedembolestnej na Slovensku. Pomodlili sme sa ruženec k Sedembolestnej Panne Márii s meditáciami. O 10,00 hod. bola spoločná modlitbu bolestného sv. ruženca v bazilike. O 10,30 hod. nasledovala sv. omša s kňazmi dekanátu, ktorej predsedal náš pán dekan Jozef Bagin. Homíliu o Matke Márii mal pán farár z Rosiny Stanislav Vnuk. Hovoril o tom, čo by nám povedala Matka Mária dnes. Každý poznáme históriu svojej matky, bolo by dobré, aby sme poznali aj históriu Božej Matky a učili sa od nej. Po sv. omši nám salezián kňaz Marek v bazilike porozprával podrobne o Šaštíne. Po súkromných modlitbách sme sa vybrali cestou späť, aby sme sa zastavili na Skalke pri Trenčíne. Tam nás privítal miestny kňaz pán farár Peter Beňo. Na Skalke sme sa pomodlili Krížovú cestu o svätcoch Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, ktorú napísal nitriansky otec biskup Viliam. Potom sme putovali aj do pôvodnej jaskyne pustovníkov. Aj keď nám popoludní trochu pršalo, vôbec nám to nepokazilo krásny deň, ktorý sme prežili. Ďakujeme.