Aktuálne

Prezentácia novej knihy vdp. Juraja Sedláčka: Otcovské rany

Juraj Sedláček: Otcovské rany

Termín: 29. 5. 2015, 16,00 hod.

Miesto konania:

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1 (zasadačka)

Prezentácia novej knihy Juraja Sedláčka, katolíckeho kňaza pôsobiaceho v Univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne, s názvom "Otcovské rany: štrnásť skutočných príbehov o tom, ako a prečo bolia" a podtitulom O identite muža s ranami.

"Kniha Juraja Sedláčka sa na vzácne hodnoty otcovstva a rodiny pozerá cez prizmu ťažkých odhalení, trpkých zistení, ale aj veľkej nádeje. Nádeje, ktorá je Osobou. Je ňou Vzkriesený Kristus, ktorý porazil a zlomil všetku moc zla, nelásky a smrti. Úprimne si želám, aby svojou autenticitou prispela k dobrým vzťahom v našich rodinách a k vylepšeniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi na všetkých vekových úrovniach. Aby svojím obsahom povzbudila aj tých, ktorí pre trpkú skúsenosť z vlastného detstva či adolescencie prestali hľadať novú nádej. Modlím sa, aby trinásti respondenti, ale aj všetci čitatelia (pretože otca a matku má každý z nás) k tomu nachádzali potrebnú túžbu, silu a odvahu." (Viliam Judák)

Katolícky kňaz Juraj Sedláček sa denne stretáva s mladými ľuďmi a detailne pozná dopad patologických disfunkcií, ktoré spôsobujú neharmonické rodinné vzťahy. Na štrnástich pravdivých príbehoch možno vidieť, že nad všetkými zraneniami vo vzťahu otec a syn alebo otec a dcéra, triumfuje Láska.