Aktuálne

Sviatok bl. Hyacinty - 20. február

Deň 20. február je dňom, kedy sa Hyacinta narodila pre nebo. Týždeň máme relikvie bl. detí. Oslávili sme Pannu Máriu Fatimskú, blahoslavené deti sme prosili o milosti. Prišli rodičia, deti, mladí i skôr narodení. Veľmi dobre vieme, akú silu má modlitba čistého dieťaťa. Čo všetko môžeme zveriť týmto deťom, aby za nás orodovali v nebi pri Matke a vyprosili u Pána Ježiša, ktorý si ich vyvolil za malých apoštolov. Pán dekan hovoril o poslendých mesiacoh života bl. Hyacinty. Čo všetko vytrpela a obetovala to za obrátenie hriešnikov a zadosťučinenie pre urážky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Hyacinta zomrela 20. 2. 1920. Pochovali ju 24. 2. 1920. O niekoľko rokov - 13. septembra 1935 hrobku otvorili. Telo našli neporušené. 1. mája 1951 jej pozostatky preniesli do baziliky vo Fatime, kd neskôr pochovali aj Františka. Po sv. omši sme sa pomodlili litánie k blahoslaveným Františkovi a Hyacinte, uctili sme si relikvie.