Aktuálne

Pred 39. rokmi - 22. október 1978

Non abbiate paura - Nebojte sa!

„Nebojte sa privítať Krista a prijať jeho moc. Pomáhajte pápežovi a všetkým, ktorí chcú slúžiť Kristovi a s Kristovou mocou slúžiť človeku a celému ľudstvu. Nebojte sa. Otvorte Kristovi dvere dokorán. Otvorte jeho spasiteľskej moci hranice štátov, ekonomických a politických systémov, šíre polia kultúry, civilizácie a rozvoja. Nebojte sa. Kristus vie, ,čo sa skrýva v človeku’. Vie to iba on.”

Ján Pavol II. na slávnostnej inaugurácii vo Vatikáne 22. októbra 1978