Aktuálne

Boli sme na blahorečení veľkého pápeža v Ríme

V Ríme bola krásna atmosféra. Najskôr v sobotu v Circo Massimo to pripomínalo malé svetové dni mládeže.

 

 

 

 

A potom v nedeľu na Námestí sv. Petra celá Cirkev prežívala krásne chvíle vďaky za blahoslaveného Jána Pavla II. Veľkého: