Prvé výročie blahorečenia vo Višňovom

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 14270
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 951
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 640
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 680
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 846
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 862
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 786
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1066
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 833
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 70279
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 69556
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 686
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 75351
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 72267
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 68428
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 65237
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 803
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 987
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1201
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 997
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 899
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1011
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 956
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 921
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 833
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 695
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 833
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 891
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 691
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 784
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 917
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 755
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 860
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 823
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 898
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 564
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 919
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3966
Advent s KBS Napísal: Super User 6394
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8125
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8654
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8356
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11852
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 920
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 932
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27069
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 757
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 922
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 718
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1436
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 862
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 966
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 948
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1128
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 904
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1043
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1047
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1111
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1216
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1023
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1242
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1206
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1399
Roráty 2016 Napísal: Super User 1746
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1061
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1321
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1015
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1045
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1780
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1096
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1289
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 964
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 873
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 923
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1005
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 953
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 973
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 957
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 882
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1754
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 804
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1654
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2931
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2438
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1423
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 978
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1000
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1093
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1185
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 939
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1499
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3775
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2218
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1416
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1165
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1358
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1278
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1347
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1105
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1234
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1236
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1632
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1502
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1627
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1783
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1931
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1767
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2457
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1094
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3466
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1779
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1699
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2502
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1665
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1745
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1797
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1336
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1499
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1174
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1274
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1440
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1289
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1192
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1534
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1448
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1351
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1444
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1457
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1598
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1399
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1617
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1175
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1092
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1320
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1692
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1267
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1404
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1615
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2751
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1752
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1612
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1891
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6224
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2283
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1639
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1553
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2404
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1436
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2690
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1451
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1669
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1318
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1345
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1569
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1364
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1326
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1618
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1586
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1466
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1286
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2324
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1552
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3017
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1408
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1691
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1627
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1840
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2028
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1903
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1265
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2047
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2121
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2095
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2764
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2124
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2220
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1743
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2018
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3299
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1901
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2338
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1953
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1373
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1785
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2319
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1889
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1821
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1870
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2854
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1606
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1897
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1838
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1885
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1784
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1888
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2297
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1678
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1447
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1603
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1586
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2508
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2038
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2455
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1799
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4070
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1632
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1874
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1363
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2098
List do Katowíc Napísal: Administrator 2671
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1751
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1481
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3063
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1712
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1769
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3104
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1820
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2063
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1924
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1740
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1349
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1607
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2714
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1796
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2198
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2142
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2273
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1823
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2132
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1807
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1855
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3126
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2604
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1498
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1445
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1524
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1489
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1487
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1512
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1605
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3298
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3564
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1509
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2003
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1789
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3542
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2605
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2003
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1616
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1514
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1673
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1752
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1449
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1384
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1647
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2059
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1692
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1841
Odpovede Napísal: Administrator 4293
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1375
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2183
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2739
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2028
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1605
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1777
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1712
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1989
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1956
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2377
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1858
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2085
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1701
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2832
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4997
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5991
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9414
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4717
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3047
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2067
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5107
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2432
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2995
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5954
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1887
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12926
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4872
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2469
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1662
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1422
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1835
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1807
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2396
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1857
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1972
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1685
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1682
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1539
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1590
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2205
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1799
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1978
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2031
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2100
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1674
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1521
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1614
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1348
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1408
23. december - roráty Napísal: Administrator 2537
22. december - roráty Napísal: Administrator 1366
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2166
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7413
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1942
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2232
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1689
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1464
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1461
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1450
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1505
10. decembra Napísal: Administrator 1449
9. decembra Napísal: Administrator 1528
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1818
7. decembra Napísal: Administrator 1591
5. december Napísal: Administrator 1890
4. december Napísal: Administrator 1280
3. december Napísal: Administrator 1485
2. december Napísal: Administrator 1545
1. december Napísal: Administrator 1605
30. november Napísal: Administrator 1647
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 71142
Farský úrad Napísal: Administrator 41651
Bohoslužby Napísal: Administrator 50779
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Napísal: Administrator 200046
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21589
Adorácie Napísal: Administrator 18633
Domov Napísal: Administrator 124287