Siedma detská sv. omša. Napomenutie

Siedma (prvá v novom šk. roku) detská sv. omša

Piatok 8. septembra 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

Napomenutie

 

Vítam vás všetkých na detskej sv. omši. Dnešná je prvá v novom školskom roku v sérii: „Nedeľné evanjelium“. Vždy takto v piatok na detskej sv. omši budeme „rozoberať na drobné“ evanjelium nasledujúcej nedele.

 

Otázka deťom:

Dnes je krásny sviatok. Vieme aký?

(Narodenie Panny Márie)

 

Kňaz:

Veľmi správne. Keď má naša mama doma sviatok, tak je to veľký sviatok, však? Keď má sviatok ocko, to isté!

Nezabudnime, aby sme dnes našej Nebeskej mame poďakovali, aby sme jej dali nejakú kytičku, napr. jeden desiatok modlitby sv. ruženca.....

 

Kňaz:

V pondelok sme sa tu stretli - celá naša škola. Pán riaditeľ, pani zástupkyňa, p. učiteľky, my deti. Prečo?

(Začal nový školský rok)

 

O čo sme prosili?

(O múdrosť Ducha Svätého!)

 

Presne tak. Potrebujeme pomoc z neba, aby sme dobra zvládli aj tento školský rok. Prázdniny sú za nami. Už budeme len spomínať, ako nám bolo dobre.

 

Kde ste prázdninovali?

(Boli sme u starkej, v zahraničí, pri mori, na horách, v tábore, aj na FaraTour 2017........)

 

Kňaz:

Celý školský rok sa budeme učiť. Aj keď to neznie lákavo, ale predsa je to dôležité. Oceníme to neskôr, keď budeme dospelejší. Vieme čítať knihy, písať všeličo, počítať, máme info o svete, prírode. Keby sme nevedeli čítať a písať, načo by nám bol napr. mobil, sms-ky, knihy, noviny.

Spoznáme všeličo celý život. V škole, doma, ale aj v kostole.

Aj tu sa budeme vzdelávať. Chceme byť múdri, poznať Pána Ježiša, poznať naše pravdy viery.

Kto má vedomosti, je veľmi bohatý človek. Čo vieš, to ti nikto neukradne.

 

Preto je aj naše heslo na celý školský rok veľmi zaujímavé:

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

 

To bude naše heslo, to bude naše motto!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kňaz:

Budeme spoznávať Pána Ježiša opäť celý rok. Budeme spotnávať Bibliu, Sväté Písmo. Na prvý piatok som tu mal zaujímavý obrázok. A mám ho tu aj dnes. Práve tento vám chcem dnes dať, aby nás sprevádzal celý rok.

 

Čo vidíte na ňom?

(Ako Pán Ježiš podáva ruku dieťaťu.)

 

To je dôležité pre celý náš život. Deti, celý život sa potrebujeme držať Pána Ježiša za ruku, aby sme nešli po zlej ceste. Aj dnes sme prišli, lebo sa od neho chceme dozvedieť niečo dôležité. Aj dnes nám hovorí veľmi zaujímavé slová. Prvé čítanie o napomenutí, aj evanjelium majú veľa spoločného. Je reč o dôležitom napomenutí.

Niekedy nám to nie je príjemné. Stále napomenutia....

 

Otázka deťom:

Kto nás napomína?

(Ocko, mama, p. učiteľka, p. dekan, starká, kamaráti).

 

Ale je otázka: počúvame?

V dnešnom Evanjeliu nám Pán Ježiš pripomína nutnosť napomínať tých, ktorí zle robia. Kristus hovorí, že dokonca je nutné napomínať také osoby. Nemožno totiž byť ľahostajný, keď vidíme, že náš blížny mylnými rozhodnutiami, nerozvážnosťou márni svoj život. Prejavom lásky k blížnemu je vtedy napomenutie, čiže upozornenie, aby zmenil svoje správanie.

 

Otázka deťom:

Akú máte vy skúsenosť? Viac vás pochvália, alebo vás viac napomínajú?

(odpovede....)

 

Príbeh

Počúvajte príbeh o Rudkovi:

 

Kňaz:

Ježiš nás vyzýva, aby sme vedeli napomínať osobu, ktorá blúdi.

Záver:

Pán Ježiš nás pozýva, aby sme neboli ľahostajní k zlu. Keď vidíš zlo, rieš ho! Napomeň kamaráta medzi štyrmi očami, aby si ho získal pre dobro.

 

Otázky:

1. Kto povedal krásnu pravdivú vetu: Kto nepozná Písmo, nepozná Krista?

2. Ako mi chce pomáhať Pán Ježiš celý život?

3. Čo nás dnes učí Pán Ježiš?

4. Ako nás učí Pán Ježiš napomínať?

5. Ako sa zachoval Ondrej ku svojmu kamarátovi?

 

Úloha pre deti

Nikdy nebudem súhlasiť s ničím zlým. Vždy napomeniem medzi štyrmi očami toho, kto robí zlo.

 

Obrázok

Napomenutie medzi štyrmi očami

 

Pán Ježiš mi podáva ruku