Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera

Sedemnásta detská sv. omša

Piatok 20. apríla 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Ovečka v škole Dobrého Pastiera (Jn 10, 11 - 18)

 

Milé deti, srdečne vás vítam vo veľkonočnom období na ďalšej detskej sv. omši. Ako dobre, že ste prišli!

 

V tomto období sme prežili najväčší sviatok kresťanstva. Aký?

(Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša)

 

Kto mi vie vysvetliť tento najväčší zázrak Pána Ježiša?

(Deti odpovedajú....)

 

Z tohto zázraku zmŕtvychvstania sa odrážajú všetky ostatné kresťanské sviatky. A my vieme, že všetko dôležité je vo Svätom Písme.

 

Pripomeňme si naše heslo:

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

O čom sme rozprávali pri poslednej detskej sv. omši?

(O pšeničnom zrnku)

 

My sme už aj na náboženstve hovorili o takomto zrnku. Čo nám Pá Ježiš hovorí týmto podobenstvom?

(deti odpovedajú)?

 

Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

 

Príbeh z minulej sv. omše:

Zachránil dieťa, sám zomrel

 

Otázka deťom:

Čo nám získal Pán Ježiš?

(Zomrel na kríži a vstal zmŕtvych! Získal pre nás Nebo

 

Tak, a poďme už k dnešnému evanjeliu. Dnešná nedeľa sa tak zvláštne volá:

 

Otázka deťom:

Vie niekto ako?

(deti odpovedajú....)

 

Veľmi dobrú pomôcku máme aj v evanjeliu...

(Nedeľa Dobrého Pastiera)

 

Kto mi povie, aký je to dobrý pastier?

(Dobrý, starostlivý, dbá o bezpečnosť oviec, aby boli ovce najedené, aby sa im nič nestalo. Dobrý Pastier je dobrý ku všetkým ovciam! Vždy ich má rád, stará sa o každú z nich, pozná ich po mene, chce im dobre! Chce pre ne čo najlepšie....)

 

A sú ovce vždy poslušné svojmu pastierovi?

 

Sú ovce, ktoré neraz chodia svojimi cestami. Ale dobrý pastier vždy hľadá každú zablúdenú ovečku. A vždy sa veľmi teší, keď ju nájde.  

 

Príbeh: Vypočujme si príbeh o ovečke:

 

Otázka deťom:

Ako hlúpo rozmýšľala ovečka?

 

Ježiš Dobrý Pastier mi chce len dobre! My poznáme jeho učenie. Cirkev nám ho pripomína a učí nás ho. Žime tak ako on chce, aby sme prišli do Neba. Veď Nebo je pre nás.

 

Kňaz:

Ježišovi – Dobrému Pastierovi záleží na ovciach!

 

.... žalmista hovorí veľmi poučne:

 

Otázka deťom:

Čo hovorí žalmista?

(Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako skladať nádej v človeku. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako dôverovať kniežatám. Žalm 118, 8-9).

 

Príbeh o chlapcovi.

 

Otázka deťom:

Ako sa chlapec lepším v škole Dobrého Pastiera?

(Postupne sa naučil ovládať seba. Dôsledne na sebe pracoval. Často si spytoval svedomie. Spovedal sa a prosil o odpustenie Pána Boha i ľudí. Neklesal na mysli, keď sa mu nedarilo. Vždy znova začal prácu na sebe. Robil tak mnoho rokov.)

 

Úloha:

V škole Dobrého Pastiera musím stále na sebe pracovať.  

 

Otázky:

1.Kto mi povie, aký je to dobrý pastier?

2. Ako hlúpo rozmýšľala ovečka?

3. Čo hovorí žalmista v 118 žalme?

4. Čo robil chlapec v škole Dobrého Pastiera?

 

Obrázok

Náš Pastier položil, obetoval za nás život. My – jeho ovečky, máme ho počúvať a nie bľačať, nariekať, fňukať.