Cesta chudoby (2014)

Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika

Piatok 9. mája

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Chudobná cesta - cesta chudoby

Sv. Dominika

 

KŇAZ:

Mali sme dlhšiu prestávku, ale už zase pokračujeme v našich detských sv. omšiach. V apríli sme mali najväčší sviatok kresťanstva. Aký to bol?

Otázka deťom:

Ktorý je najväčší sviatok kresťanov?

(Slávnosť Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista)

Prečo je tento sviatok najväčší?

(Keby Pán Ježiš nevstal zmŕtvych, márna je naša viera)

 

KŇAZ:

Výborne! Pán Ježiš dáva zmysel nášmu životu. Na Vianoce oslavujeme narodenie Božieho Syna, na Veľkú Noc oslavujeme jeho zmŕtvychvstanie. Po tejto prestávke v našich detských sv. omšiach, keď sme sa pripravovali na Veľkú Noc, už určite netrpezlivo očakávate, kto sa dnes objaví na našej chudobnej ceste.

Otázka deťom:

Kto nám pribudol ako posledný na náš plagát?

(Bl. Edmund Bojanovský)

Prečo má miesto hneď za sv. Mikulášom?

(Podobne ako sv. Mikuláš aj bl. Edmund sa zvlášť staral o deti, aby boli v bezpečí a boli milované)

Čo bl. Edmund Bojanovský zriadil pre deti?

(Opatrovne)

KŇAZ:

Opakovanie sa nám vydarilo a môžeme pokračovať ďalej. Ešte chcem doplniť, že z dievčat, ktoré sa začali na Edmundov podnet starať o deti, sa stali rehoľné sestry. Vznikla Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej.

Hlavným poslaním sestier je služba deťom, chudobným a chorým - v školách i vo farnostiach.

 

PRÍBEH (Čítané pomaly a veľmi výrazne)

„Videli ste, čo sa tam stalo?“ Ľudia sa predierali jeden cez druhého. Jedno z hlučných rímskych námestí sa zaplnilo zvedavcami. Na námestí stál šťúply rehoľník a tesne vedľa ležal na dlažbe mŕtvy človek.

Rehoľník spínal ruky k nebu, modlil sa a vrátil nebožtíka medzi živých. Človek sa nadvihol a otvoril oči. Dav stíchol. Je to možné, aby modlitba mohla zdvihnúť zo zeme nebožtíka?

KŇAZ:

Neuveriteľné! Na druhej strane Pán Ježiš povedal apoštolom: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie.“ (Jn 14, 12).

Sv. Dominika poznali v celom Ríme. Jeho príklad zmenil mnohých. Sv. Dominik žil ako žobrák a nemusel, pretože pochádzal z bohatého rodu! Zanechal prepych a rozhodol sa v chudobe nasledovať Ježiša. Vybral si chudobnú cestu.

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

 

KŇAZ:

Dominik chodil po meste, rozprával sa s deťmi a pomáhal biednym. Keď sa zvečerilo v prázdnej Bazilike sv. Sabiny viedol najdôležitejšie rozhovory. Nočné rozhovory s Pánom Ježišom.

Viete čím je ešte zaujímavá bazilika sv. Sabíny?

Je to kostol, ktorý je pridelený nášmu otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi a na Popolcovú stredu v nej udeľuje náš kardinál popol Svätému Otcovi: predtým svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, Benediktovi XVI. a teraz Františkovi.

Bratia rozprávali, že Dominik ostával v zamknutom kostole, ležal na podlahe v podobe kríža a plakal.

„Bože, čo sa stane s hriešnikmi?“ Robil si starosti o hriešnikov tak, ako Pán Ježiš. Mal obavy z toho, že niektorí ľudia sa nikdy nedozvedia, ako ich Boh miluje.

Doteraz sa v spomínanej bazilike nachádza tabuľka s nápisom:

„Pútnik, buď pozorný! Na tomto mieste svätí muži Dominik a František konali svoje nočné bdenia.“

Aká nezvyčajne krásna udalosť! Sv. František a sv. Dominik v Ríme! Obidvaja sa modlili v Bazilike sv. Sabiny, obidvaja pochádzali z bohatých rodín a obidvaja si vybrali rovnakú cestu. Založili rehole, ktoré nazvali žobravé, sv. Dominik – dominikánov a sv. František – františkánov. Rehoľníci v nich boli odkázaní na prácu vlastných rúk a na almužnu. Doplníme si obrázok sv. Dominika na našu výzdobu.

Dieťa alebo kňaz vloží obraz sv. Dominika na veľký plagát v kostole.

 

KŇAZ:

Prečo si vybral sv. Dominik život žobráka? Nebol to chvíľkový vrtoch, bola to jeho metóda. Žobranie bolo jeho štýlom ohlasovania evanjelia. Chcel sa dostať k ľuďom s tou najdôležitejšou správou, akú kedy človek mohol počuť. Správu o nekonečnej Božej láske ku každému človekovi. V nedeľnom evanjeliu bude Pán Ježiš hovoriť o tých, ktorí sa stratili a o sebe ako o Dobrom Pastierovi, ktorý ide v ústrety strateným ovečkám.

Chudoba sv. Dominika bola veľmi účinná, keď išiel ohlasovať evanjelium katarom. Katari boli bludári, nič nevlastnili a žili v úplnej chudobe. V chudobe žili aj sv. Dominik a sv. František, ale títo dvaja nežili v blude. Katari neverili, že Ježiš je Boh a neuznávali sviatosti. O potrebe chudoby sa sv. Dominik presvedčil, keď títo chudobní katari odmietli počúvať cisterciánov. Nechceli ich počúvať, lebo sa im zdali príliš bohatí. Sv. Dominik si dal dole sandále a skromne sa vydal v ústrety katarom. Oslovil a pritiahol veľké zástupy. Vypočujme si ešte jeden príbeh.

 

PRÍBEH (Čítané pomaly a veľmi výrazne)

Jedného dňa, keď bratia bývali vedľa Kostola sv. Sixta a bolo ich okolo 100, sv. Dominik poslal Jána a Alberta žobrať o almužnu. Od rána do tretej chodili hore dole, ale nič nedostali. Keď ich bezradných videla jedna pani, zakričala za nimi: „Tu máte jeden bochník chleba, aby ste neodišli s celkom prázdnymi rukami.“ Cestou stretli žobráka a bratom ho prišlo ľúto. Nechali mu jediný bochník, ktorý dostali. Sv. Dominik im išiel naproti a zvítal sa s nimi s veľkou radosťou.

Hovoril im: „Duch Svätý mi všetko zjavil, choďte k stolu a uvidíte! Pán sa postará o svojich služobníkov. Zvolajte všetkých na obed!“ Zdvihol ruky a začal modlitbu pred jedlom nad prázdnym stolom. Zrazu sa objavili dvaja urastení mládenci a niesli dva snehobiele obrusy plné bochníkov chleba. Všetci sa najedli dosýta.

 

KŇAZ:

Zázrak či pravda? Pre toho, kto verí a zo všetkých síl dôveruje Bohu je to možné. Božia logika je úplne iná ako ľudská. Už sme si to spomínali. Ide o to, čo máme napísané na našom plagáte.

KŇAZ:

Toľko máš...

DETI:

...koľko dáš!

 

KŇAZ:

Pozývam vás, aby ste sa pokúsili splniť ťažkú úlohu. Podeliť sa tak, aby neostalo pre vás. Viem, je to ťažké, ale spomeňte si na bratov, ktorí dali chudákovi jediný bochník chleba. Pán Boh nedovolil, aby zomreli od hladu. Pán Ježiš nás povzbudil: „Nebojte sa, čo budete piť a čo budete jesť, Boh sa stará o nebeské vtáky, stará sa o kvety, o to skôr sa postará o vás.“ (porov. Mt 6, 25 – 32). Pamätajte na našu tému detských sv. omší.....

 

Otázky:

1. Prečo si sv. Dominik vybral cestu žobráka?

2. S kým sa stretol v Ríme sv. Dominik?

3. Akými rehoľami sú dominikáni a františkáni?

 

Úlohy:

1. Skús sa podeliť tak, že pre teba už nič neostane.

2. Doniesť čosi do adventnej pokladničky dobra.

 

Obrázok:

Sv. Dominik