Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba

Osemnásta detská sv. omša

Piatok 20. novembra 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Program dňa svätého farára

Jedenásta rada – modlitba

 

Kňaz:

Naše stretnutia so sv. Jánom Vianneym sa blížia ku koncu. Srdečne vítam, zvlášť tých najvytrvalejších, pretože sú podobní sv. Jánovi Vianeymu. Viete prečo? Pretože sa snažia byť vytrvalí podobne ako sv. Ján Mária Vianney. On bol tak vytrvalý, tiež často chodil do kostola, obyčajne veľmi zavčasu. Ako zavčasu vám hneď poviem, ale najprv sa vás spýtam:

 

Otázka deťom:

- Koho budeme oslavovať v najbližšiu nedeľu?

(Krista Kráľa)

Kňaz:

Sv. farár z Arsu ani na chvíľočku nezabudol, kto je jeho pánom, kráľom a Bohom. Preto Pánu Bohu, Kráľovi zasvätil celý svoj život. Predstavte si, že od roku 1830 až do roku 1859, čiže skoro 30 rokov neopustil – okrem absolútnych výnimiek – svoju farnosť. Nemal čas vycestovať. V Arse tiež neodpočíval. Každý deň bol na nohách 20 hodín, niekedy aj viac hodín. Na posteli strávil najviac 3 hodiny. Samotné spovedanie mu zaberalo v lete od 15 do 16 hodín, v zime od 11 do 13 hodín. Takto to bolo každý deň bez výnimky – bez dovolenky, bez prázdnin, bez voľného dňa, alebo voľnej soboty. Vyše 30 rokov. Viete si to predstaviť? Pretože ja nie! Nakoniec pracoval za 100 ľudí a jedol ako vrabec. O ôsmej ráno sa po mnohých hodinách vracal z kostola, pil mlieko, len preto, že ho k tomu zaviazal biskup, ktorého na to nahovoril lekár. Napoludnie jedol skromný obed, obyčajne pritom stál a náhlil sa. Raz povedal, že ktoréhosi dňa medzi 12 a 13 sa mu podarilo zjesť obed, pozametať izbu, oholiť sa a navštíviť chorých.

Ako vyzeral jeho priemerný deň?

Otázka deťom:

- O ktorej vstával sv. Vianney? (O jednej v noci)

Kňaz:

Obyčajne bol v kostole o jednej v noci. O jednej sa začínal jeho pracovný deň. Vymenujem v bodoch jeho program dňa.

- Najprv sa pomodlil v kostole pred svätostánkom.

- Potom spovedal ženy, ktoré naňho čakali.

- V zime o šiestej v lete o siedmej vyšiel zo spovedelnice a odslúžil sv. omšu.

- Po sv. omši pred oltárom si kľakol a vykonal poďakovanie.

- V sakristii posvätil pripravené ružence a medailóniky, potom na 15 minút šiel na faru, aj keď to bolo 10 krokov od kostola, pretože sa s ním chceli všetci porozprávať.

- Vrátil sa do kostola a spovedal do desiatej.

- V kostole sa modlil.

- O jedenástej mal katechézu.

- Napoludnie si šiel zajesť.

- Potom navštívil chorých a tých tu nikdy nechýbalo.

- Vrátil sa do kostola, modlil sa pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou a spovedal až do pol ôsmej.

- Následne vyšiel na kazateľnicu a odrecitoval večerné modlitby.

- Vrátil sa na faru a tam prijímal hostí – misionárov, rehoľných bratov a kňazov.

- Potom sa zatvoril v izbe, kde sa pomodlil modlitby na nasledujúci deň a nakoniec ešte každý deň čítal hoci len pár strán z obľúbených „Životopisov svätých“.

- V noci často nespal, trápil ho diabol.

 

Myslím, že toľko stačí. Ste prekvapený, pravda. Ja tiež. Musíme si odpovedať na dve otázky:

1. Načo sa tak trápil?

2. Odkiaľ bral silu na takúto heroickú prácu?

Mám nádej, že poznáte odpoveď na prvú otázku.

Otázka deťom:

- Prečo sa sv. farár tak trápil?

(Pretože miloval Pána Boha a všetkým chcel ukázať cestu do neba).

 

Kňaz:

Áno, máte pravdu. Odpoveď je v nadpise našich Destkých sv. omší na tento rok: Ukážem ti cestu do neba. Svätý farár z Arsu tak veľmi miloval Pána Boha, že všetkým chcel ukázať cestu do neba. Na celom svete niet dôležitejšej cesty ako tá, ktorá vedie do neba. Ján Vianney to vedel už od mladosti, ale len vedieť - to je príliš málo. Treba tou cestou ísť a treba pomáhať iným kráčať po nej. Ale odkiaľ zobrať toľko sily. Nám sa nechce občas vstávať. Blížia sa Roráty 2015 – budem vstávať každý deň? My to máme počas Rorátov štyri týždne a svätý Vianney vstával omnoho skôr niekoľko desiatok rokov.

Otázka deťom:

Odkiaľ bral sv. Ján Vianney silu na takúto heroickú prácu?

(Z modlitby)

Kňaz:

Od detstva sa veľmi veľa modlil. Keď sa stal kňazom, takmer sa neprestával modliť. Tak zavčasu ráno prichádzal do kostola, lebo ho tam ťahala sila v svätostánku. Na obrázku, ktorý dnes dostanete, je svätostánok, pred ktorým tak často svätý Ján Vianney kľačal. Dnes sa nachádza v jednej z bočných kaplniek v kostole v Arse.

Keby len mohol, kľačal by pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou celý deň. Keď sa modlil – ako spomínajú tí, ktorí ho videli – bol strhujúco krásny. Počúvajte.

 

Príbeh XXI.

Bola jedna hodina po polnoci. Svätý farár z Arsu sa zjavil v kostole. Najprv zazvonil na Anjel Pána, aby dal znak, že kostol je už otvorený a že v ňom už čaká kňaz na tých, ktorí sa chcú vyspovedať. Potom šiel pred svätostánok, kľakol si a tak čakal na tých, ktorí chceli ísť k sviatosti zmierenia. Bol to pekný pohľad. Svetlo sviečky vrhalo svetlo na vychudnutú postavu svätého kňaza, ktorý sa modlil s veľkou sústredenosťou. Z času na čas zdvihol zrak, s takým sladkým úsmevom sa pozrel na svätostánok akoby videl Pána Ježiša.

Rovnako krásny bol počas slúženia svätej omše. Na hostiu pozeral cez slzy s úsmevom. Zdalo sa, že jej niečo hovorí, potom sa usmial a vrátil sa k plaču. Niektorí sa obrátili len preto, že videli svätého farára slúžiť svätú omšu.

Kňaz:

Pekné, pravda. Musím ešte dodať, že neslúžil svätú omšu zvlášť dlho, ale tak ako ostatní kňazi. Mnohokrát som už hovoril, ale dnes to zopakujem: Modlite sa za mňa a aj za ostatných kňazov, aby sme boli takí horliví a svätí ako svätý Ján Vianney. Na našom plagáte umiestňujeme nasledujúcu radu. Už sme na predposlednom stupienku našej cesty do neba.

 

Otázky:

1. O ktorej hodine sv. Vianney stával a išiel do kostola?

2. Odkiaľ sv. Ján Vianney bral silu na takúto heroickú prácu v Arse?

 

Úlohy:

1. Keď budete prechádzať okolo kostola, vojdite doň na krátku modlitbu.

2. Vyplň modlitbový záväzok za vybraného kňaza, ak si to ešte neurobil.

3. Portrét svätého Jána Vianneyho zaves vo svojej izbe. Nech ti pripomína sľub modlitby za vybraného kňaza.

 

Obrázok:

Svätostánok v oltári pôvodného farského kostola. Pred týmto svätostánkom sa modlieval svätý Ján Mária Vianney.