Aký je obsah?

Mládežnícka sv. omša v marci

Odpustenie, ako liek pre uzdravenie

Posledný piatok v mesiaci je už zvyčajne dňom mládeže v našej farnosti. Nebolo tomu inak ani v piatkový večer mesiaca marec.

Keďže bolo práve pôstne obdobie, rozhodli sme sa začať krížovou cestou. Počas nej sme spolu kráčali nesúc kríž mladého študenta, ktorému diagnostikovali rakovinu. Takto vo svojom živote spoznáva cestu Pána Ježiša s krížom.

Potom nasledovala bohoslužba slova, v rámci ktorej sme rozoberali tému „Odpustenie, ako liek pre uzdravenie.“ Na začiatku sme si položili otázku: „Čo znamená milovať druhého?“ odpovede môžu byť rôzne, ale vybrali sme si zatiaľ jednu: „Milovať znamená odpúšťať.“ Ak odpúšťam, tak odpúšťam zo svojho srdca zlobu a nenávisť voči človeku, ktorý mi ublížil a z rúk púšťam všetko čo by som mu mohol kedykoľvek vyčítať. Vidím v druhom viac človeka ako chybu, ktorou ranil. Nechcem aby mi druhý zaplatil za zlo, ktoré spáchal. Odpustenie je kľúčom k slobode.

Odpúšťať očami Ježiša

Odpustenie je pre Ježiša jeden z najdôležitejších rozmerov lásky a zároveň cestou, po ktorej sa snaží viesť človeka čo najďalej. Pozrieť sa môžeme do Svätého písma čo nás učí Ježiš:

-  Pre Ježiša odpustenie ako forma lásky má vždy prednosť (Mt 5, 23-34)

-  Pre Ježiša odpustenie je vždy urgentnou záležitosťou (Mt 5, 25)

-  Pre Ježiša odpustenie je skutočnosťou bez počítania (Mt 18, 21-22)

-  Pre Ježiša odpustenie nepozná hranice v žiadnom smere (Lk 23, 34)

„Ale vám, ktorí ma počúvate hovorím.“ čítame v texte Lk 6, 27-38

Ježiš predstavuje ideál, ako milovať nepriateľov a nás pozýva k tomuto ideálu.

My však nastupujeme na cestu postupne:

-   Modlitba (modlitba za človeka, ktorý mi ublížil)

-   Žehnajte (dobre hovoriť o tomto človeku)

-   robte dobre (pokúsiť sa o skutok lásky, pomôcť mu)

-   Milujte :)

V závere sme sa povzbudili, aby sme sa pokúšali o kroky odpúšťania vo svojom živote, rozdelili sme si pomôcky k príprave na svätú spoveď.

Teším sa na ďalšie stretnutie   -ĽB-

Ďakujeme Ľubkovi....