Adorácia za referendum

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 72093
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1209
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 804
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 854
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 1005
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 1089
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 947
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1225
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 1000
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 119827
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 113158
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 851
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 119260
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 109486
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 101783
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 97749
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 978
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1164
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1440
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1185
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 1065
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1186
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1158
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1135
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 1012
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 870
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 995
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 1063
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 849
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 950
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1082
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 902
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 1081
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 999
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 1057
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 731
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1095
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4352
Advent s KBS Napísal: Super User 7056
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8845
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9714
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 9120
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12963
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1081
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1083
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28754
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 902
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1066
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 856
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1627
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 1045
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1103
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1078
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1313
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 1050
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1200
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1219
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1285
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1466
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1174
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1418
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1362
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1607
Roráty 2016 Napísal: Super User 1941
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1234
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1505
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1172
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1187
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 2088
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1272
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1501
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1134
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 1026
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1088
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1156
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1080
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1123
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1114
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 1037
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 2220
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 964
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1853
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3239
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2737
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1591
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1145
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1157
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1256
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1336
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1107
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1670
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3991
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2434
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1604
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1369
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1697
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1474
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1556
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1277
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1412
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1402
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1837
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1713
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 2010
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 2045
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2229
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1978
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2751
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1279
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3915
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1925
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1877
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2691
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1854
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1905
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1991
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1530
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1648
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1361
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1445
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1588
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1475
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1383
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1682
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1634
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1502
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1611
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1661
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1743
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1572
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1793
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1321
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1238
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1470
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1847
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1404
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1547
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1782
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2970
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1904
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1772
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2097
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6473
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2439
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1792
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1717
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2583
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1584
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2896
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1606
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1827
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1466
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1515
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1743
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1520
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1486
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1779
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1755
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1617
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1437
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2497
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1734
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3170
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1577
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1860
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1785
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1994
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2190
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 2073
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1423
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2214
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2299
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2245
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2968
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2289
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2418
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1910
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2184
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3488
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2087
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2501
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2118
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1537
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1926
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2501
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 2036
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1968
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 2032
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 3045
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1768
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2096
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 2056
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2107
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1986
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 2085
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2489
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1854
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1611
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1747
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1764
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2838
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2205
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2680
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1971
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4303
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1789
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 2025
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1510
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2266
List do Katowíc Napísal: Administrator 2855
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1885
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1618
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3246
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1865
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1930
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3298
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1998
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2229
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2079
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1898
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1490
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1748
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2871
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1985
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2361
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2318
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2465
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1993
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2283
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1965
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1998
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3328
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2787
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1646
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1591
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1658
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1622
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1631
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1657
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1741
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3480
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3873
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1644
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2145
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 2055
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3693
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2760
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2138
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1774
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1685
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1867
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1898
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1596
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1528
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1831
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2227
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1874
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1999
Odpovede Napísal: Administrator 4527
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1543
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2353
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2984
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2198
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1768
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1938
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1857
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2137
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2117
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2534
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 2020
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2267
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1852
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 3000
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5210
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6414
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9692
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4967
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3236
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2222
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5314
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2576
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3164
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6176
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 2040
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13165
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5119
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2634
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1816
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1582
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1997
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1961
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2556
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 2018
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2128
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1835
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1827
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1709
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1755
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2409
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1980
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2145
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2183
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2247
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1833
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1672
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1763
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1488
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1548
23. december - roráty Napísal: Administrator 2714
22. december - roráty Napísal: Administrator 1529
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2326
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7874
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2095
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2408
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1863
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1625
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1621
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1599
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1656
10. decembra Napísal: Administrator 1600
9. decembra Napísal: Administrator 1687
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1962
7. decembra Napísal: Administrator 1740
5. december Napísal: Administrator 2031
4. december Napísal: Administrator 1427
3. december Napísal: Administrator 1632
2. december Napísal: Administrator 1693
1. december Napísal: Administrator 1750
30. november Napísal: Administrator 1794
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 100514
Farský úrad Napísal: Administrator 44004
Bohoslužby Napísal: Administrator 54125
Krst Krista Pána Napísal: Administrator 214118
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22650
Adorácie Napísal: Administrator 19514
Domov Napísal: Administrator 179970