Krížová cesta matiek

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 845
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 574
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 597
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 766
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 738
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 694
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 993
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 772
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 53314
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 52947
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 630
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 58343
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 56617
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 53581
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 51016
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 720
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 916
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1049
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 907
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 792
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 915
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 872
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 826
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 767
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 618
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 770
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 817
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 633
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 716
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 838
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 700
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 784
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 739
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 822
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 509
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 856
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3785
Advent s KBS Napísal: Super User 6116
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7786
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8272
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8050
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11342
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 837
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 867
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 26189
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 692
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 866
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 655
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1351
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 797
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 908
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 900
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1060
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 856
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 973
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 985
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1029
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1101
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 953
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1173
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1142
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1318
Roráty 2016 Napísal: Super User 1664
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1009
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1236
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 952
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 986
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1579
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1026
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1205
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 896
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 811
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 860
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 956
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 904
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 902
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 898
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 809
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1567
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 730
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1584
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2796
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2304
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1347
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 921
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 940
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1025
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1120
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 874
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1420
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3701
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2130
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1315
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1074
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1171
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1190
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1256
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1037
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1160
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1150
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1521
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1386
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1468
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1673
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1794
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1672
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2306
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1021
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3337
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1710
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1584
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2415
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1593
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1666
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1575
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1252
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1437
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1083
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1203
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1363
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1211
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1133
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1471
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1381
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1288
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1362
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1369
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1536
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1337
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1558
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1116
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1030
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1258
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1604
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1199
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1349
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1557
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2670
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1676
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1525
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1801
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6112
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2210
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1579
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1479
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2323
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1371
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2598
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1366
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1607
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1249
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1273
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1496
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1295
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1277
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1563
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1513
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1398
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1219
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2225
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1417
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2954
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1346
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1628
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1549
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1774
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1956
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1827
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1200
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1983
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2030
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2032
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2665
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2048
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2137
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1671
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1932
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3196
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1824
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2270
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1905
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1298
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1715
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2247
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1826
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1725
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1811
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2783
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1547
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1812
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1766
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1750
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1705
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1813
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2223
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1604
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1386
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1536
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1512
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2400
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1981
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2370
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1738
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3941
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1565
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1821
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1293
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2034
List do Katowíc Napísal: Administrator 2592
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1698
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1439
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2971
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1636
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1699
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2959
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1742
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1995
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1863
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1675
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1303
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1537
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2631
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1729
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2123
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2051
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2184
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1742
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2052
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1725
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1809
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3008
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2487
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1435
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1387
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1460
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1427
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1412
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1454
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1545
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3200
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3253
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1452
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1918
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1598
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3485
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2545
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1943
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1546
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1445
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1611
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1686
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1369
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1323
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1526
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1993
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1593
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1709
Odpovede Napísal: Administrator 4191
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1303
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2058
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2589
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1939
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1550
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1717
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1646
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1920
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1893
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2293
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1795
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2012
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1630
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2753
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4851
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5842
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9234
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4569
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2947
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2004
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5016
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2347
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2921
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5874
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1830
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12823
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4756
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2422
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1614
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1354
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1782
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1739
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2298
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1796
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1865
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1624
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1620
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1494
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1512
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2118
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1737
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1889
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1979
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2038
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1608
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1453
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1561
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1306
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1345
23. december - roráty Napísal: Administrator 2463
22. december - roráty Napísal: Administrator 1300
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2100
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7200
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1881
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2102
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1631
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1422
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1416
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1396
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1457
10. decembra Napísal: Administrator 1397
9. decembra Napísal: Administrator 1463
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1743
7. decembra Napísal: Administrator 1531
5. december Napísal: Administrator 1830
4. december Napísal: Administrator 1227
3. december Napísal: Administrator 1441
2. december Napísal: Administrator 1499
1. december Napísal: Administrator 1564
30. november Napísal: Administrator 1589
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 59033
Farský úrad Napísal: Administrator 40835
Bohoslužby Napísal: Administrator 49446
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Napísal: Administrator 194214
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21163
Adorácie Napísal: Administrator 18169
Domov Napísal: Administrator 101186