Tv Lux na púti k sv. Jánovi Pavlovi

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 20798
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 983
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 662
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 710
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 869
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 892
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 809
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1083
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 852
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 76231
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 75383
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 713
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 81211
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 77530
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 73098
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 69850
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 825
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1015
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1226
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1019
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 921
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1033
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 980
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 954
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 859
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 719
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 858
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 911
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 711
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 806
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 938
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 775
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 878
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 847
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 922
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 585
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 943
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4014
Advent s KBS Napísal: Super User 6478
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8217
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8761
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8453
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12012
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 942
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 951
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27382
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 772
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 945
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 738
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1465
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 881
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 990
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 969
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1143
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 918
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1057
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1070
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1135
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1250
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1041
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1266
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1225
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1428
Roráty 2016 Napísal: Super User 1774
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1089
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1344
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1035
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1062
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1810
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1135
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1311
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 983
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 898
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 947
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1029
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 969
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 992
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 975
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 902
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1792
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 827
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1683
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2966
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2474
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1439
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 998
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1021
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1117
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1205
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 962
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1521
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3808
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2247
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1442
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1185
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1392
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1309
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1375
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1127
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1256
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1256
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1661
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1531
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1674
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1817
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1970
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1797
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2483
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1115
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3534
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1798
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1728
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2529
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1692
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1765
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1818
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1362
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1515
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1192
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1297
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1457
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1312
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1214
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1554
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1473
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1371
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1462
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1481
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1614
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1430
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1637
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1194
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1113
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1341
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1709
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1286
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1419
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1635
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2781
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1768
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1634
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1919
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6254
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2305
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1656
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1575
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2427
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1452
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2710
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1468
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1685
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1335
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1368
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1592
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1384
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1343
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1636
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1605
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1486
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1306
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2350
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1589
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3037
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1430
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1711
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1647
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1854
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2046
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1926
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1281
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2069
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2145
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2114
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2789
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2147
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2238
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1770
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2034
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3322
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1923
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2358
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1977
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1390
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1803
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2343
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1906
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1842
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1890
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2879
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1625
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1923
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1859
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1922
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1800
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1906
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2320
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1700
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1464
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1619
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1607
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2547
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2061
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2483
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1827
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4098
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1650
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1895
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1377
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2112
List do Katowíc Napísal: Administrator 2691
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1770
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1498
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3090
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1733
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1792
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3133
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1838
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2079
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1942
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1758
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1365
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1626
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2734
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1815
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2217
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2161
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2290
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1842
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2155
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1826
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1873
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3148
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2629
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1517
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1465
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1544
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1506
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1509
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1527
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1618
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3319
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3628
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1528
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2025
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1848
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3560
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2622
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2016
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1636
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1538
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1701
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1768
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1470
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1400
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1690
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2079
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1719
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1872
Odpovede Napísal: Administrator 4319
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1394
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2209
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2767
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2049
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1628
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1794
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1729
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2003
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1979
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2401
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1875
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2107
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1715
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2850
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5020
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6036
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9451
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4762
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3073
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2086
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5132
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2452
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3023
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5979
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1904
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12962
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4904
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2484
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1682
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1443
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1852
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1827
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2424
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1876
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1995
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1705
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1700
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1560
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1608
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2231
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1832
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2002
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2049
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2121
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1694
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1539
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1630
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1358
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1424
23. december - roráty Napísal: Administrator 2562
22. december - roráty Napísal: Administrator 1384
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2187
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7468
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1961
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2270
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1711
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1485
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1473
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1467
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1521
10. decembra Napísal: Administrator 1469
9. decembra Napísal: Administrator 1551
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1838
7. decembra Napísal: Administrator 1611
5. december Napísal: Administrator 1912
4. december Napísal: Administrator 1297
3. december Napísal: Administrator 1500
2. december Napísal: Administrator 1565
1. december Napísal: Administrator 1622
30. november Napísal: Administrator 1667
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 75265
Farský úrad Napísal: Administrator 41908
Bohoslužby Napísal: Administrator 51397
13. NEDEĽA Napísal: Administrator 202629
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21741
Adorácie Napísal: Administrator 18740
Domov Napísal: Administrator 130608