Púť mužov 2015

Púť mužov 2015

Stretnutie chlapov má vždy veľký náboj energie. Ženy sa modlia, ale vidieť sa modliť mužov, to je sila. Dnes bolo Višňové plné áut, pomaly nebolo kde zaparkovať. Nič netušiaci vodiči, ktorí obcou prechádzali sa len čudovali, čo sa deje. Odpoveď bola pre domácich a tiež pútnikov jasná. Šiesta diecézna púť mužov. Program bohatý, najlepšia voľba bola zbaliť si ráno veci a zostať do večera. Hlavným speakrom bol hosť z Českej republiky, známy profesor, diakon, psychiater – Max Kašparů. Pre chlapov si pripravil tri prednášky o vzťahoch v živote človeka a najmä muža, o rozličnom vnímaní sveta mužom a ženou, o rodine a jej fungovaní či nefungovaní. Svoje rozprávanie pútavo dopĺňal príbehmi zo svojej poradne. Neboli to len slová, boli to mnohé príklady, a tak sa snáď aj naplní múdre príslovie, že „slová hýbu, ale príklady tiahnu“. Pán profesor hovoril tiež o mnohých chorobách, ktoré postihujú ľudí v dnešnej dobe, ako napríklad pocit menejcennosti. Dal manželom mnohé rady, ako mať v rodine lepšie vzťahy, nepúšťať si do domu hocičo, chrániť svoju rodinu pred mnohým zlom, ktoré sa do nej chce dostať, oddeľovať rodinu a prácu a nenosiť si domov problémy zvonka. Vysvetlil rozličné myslenie muža a ženy a ich videnie sveta. Pán profesor dokázal vyčerpať tému a nevyčerpať svojich poslucháčov, kiež by jeho slová padli a úrodnú pôdu a poučili sme sa z nich. Na farskom dvore bol guláš pre všetkých pútnikov. Ďalším prednášajúcim bol pán farár Rastislav Zelenay z Modry, ktorý mužom pomohol svojimi radami, ako sa stať dobrými mužmi vo svojich rodinách. Vychádzal z katechéz Svätého Otca Františka a ponúkol mužom ďalšiu spoluprácu pri podobných stretnutiach aj v budúcnosti. Hovorené slovo oživila dychová hudobná skupina Senioranka svojimi krátkymi koncertmi s náboženskými i ľudovými piesňami. Púť mužov sme ukončili, ako inak ako vytvorením veľkého krásneho spoločenstva, vzdávaním vďaky a stretnutím s Eucharistickým Kristom. Svätú omšu celebroval bratislavský pomocný otec biskup Jozef Haľko. Bol pre nás všetkých veľkým darom a povzbudením. V homílii sa venoval obrazu Božieho muža. Ako by mal vyzerať? Mal by to byť muž modlitby, muž činu, muž svätého života. Pýtate sa, či je toto možné v 21. storočí? Áno, a je to najdôležitejšie poslanie v živote každého chlapa. Vďaka Pánu Bohu, pánovi dekanovi a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Výsledkom je naozaj požehnaný deň a srdcia zas o čosi bližšie Bohu.