Kázne pre deti

4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie

Z Cyrila a Metoda vyrastali šikovní chlapci. Metod bol o 9 rokov starší ako Cyril. Každý z nich mal inú povahu a každý dostal od Pána Boha iné dary, aby druhým pomáhali. Metod bol prísnejší, mudrc. Cyril bol miernejší, veľa premýšľal a dokonca skladal básne.

Obaja boli veľmi nadaní. Otec s mamou im preto vybrali dobrých učiteľov, aby ich naučili čítať, písať a počítať. Vtedy ísť do školy nebolo také automatické ako dnes. Učitelia ich učili, aby pri úlohe vydržali a dokončili ju. Cyril a Metod dostali od Pána Boha veľmi dobrú pamäť. V škole ju zlepšovali a tak svoje nadanie rozvíjali. Trénovali, aby boli lepší.

To, že je niekto šikovný a nadaný, neznamená, že z neho bude v dospelosti niekto vážený a dokonca svätý. Je potrebné, aby bol usilovný a vytrvalý. Všetko chce svoj čas, všetko ide po malých krokoch. Veď ani kvetinke nepomôže, keď ju budeme ťahať za listy zo zeme. Rastlina potrebuje čas, teplo, slnko. Tak aj človek – potrebuje tréning, vytrvalosť, usilovnosť.

Je dôležité, aby sme poznali, aké dary sme od Pána Boha dostali a rozvíjali ich.

Moja úloha:

1. Urobím niekomu radosť.

2. Každý deň sa naučím 5 slovíčok z cudzieho jazyka (nemčiny, angličtiny, taliančiny)