Kázne pre deti

12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite

Keď mal Cyril asi 14 rokov, zomrel mu otec. V tej dobe si Cyrila všimol jeden otcov priateľ. Bol veľmi vznešený a bohatý, pracoval na cisárskom dvore. Vedel, že Cyril je veľmi šikovný a snaživý mladík. Pozval ho do hlavného mesta, ktoré sa volalo Konštantinopol.

V tomto meste, ktoré bolo väčšie ako Bratislava, býval cisár. Dnes sa toto mesto volá Istanbul a je v Turecku. V meste chodil Cyril niekoľko rokov na známu univerzitu. Bola jediná v krajine. V škole študovali najnadanejší ľudia z ríše, bol medzi nimi dokonca aj syn cisára Michal III.  Cyrila pri štúdiu podporoval otcov priateľ, ktorý ho pozval do mesta. Staral sa o neho, aby mal čo jesť, kde bývať, aby sa mal kde učiť. Cyril si uvedomoval, že Pán Ježiš vyslyšal jeho vytrvalú modlitbu, aby sa mohol vzdelávať.

Učitelia sa divili Cyrilovej múdrosti. So svojimi učiteľmi sa Cyril rozprával o svete a o Pánu Bohu.

Cyril študoval matematiku, aritmetiku, rétoriku, astronómiu, hudbu a tiež cudzie jazyky ako je latinčina i gréčtina. Riešil rôzne matematické úlohy, čítal knihy od rôznych spisovateľov, skúmal ďalekohladom  aké planéty a súhvezdia máme vo vesmíre. Učil sa tiež noty a aj to ako správne vystupovať pred ľuďmi. Bol nadšený z nových poznatkov. Poznatky si ukladal do pamäti rovnako ako si človek ukladá peniaze do pokladničky. Možno tam dlhší čas len tak ležia, ale keď ich potrebuje, môže si ich hneď vziať. Získané vedomosti sa Cyrilovi hodili v ďalšom živote, keď niekto potreboval poradiť alebo keď učil svojich žiakov.

Cyril bol totiž veľmi bystrý a nadaný. Svojimi znalosťami rýchlo predbehol aj svojich učiteľov. Začal vyučovať na slávnej univerzite v Konštantinopole. Pre jeho múdrosť ho oslovovali Filozof.

Moja úloha:

1. Poviem kamarátovi (kamarátke), ktorý(á) nechodí do kostola, o detskej sv. omši, o sv. Cyrilovi a Metodovi.

2. Poviem im o Rorátoch.