Kázne pre deti

16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi

Keď sa Cyril vrátil od Saracénov, zhoršilo sa jeho zdravie. Potajomky sa uchýlil do kláštora na Olympe, v ktorom prebýval jeho starší brat Metod. Aké to bolo radostné stretnutie, keď sa uvideli a povedali si, čo všetko zažili a čo nového spoznali. Obaja boli potom v kláštore šťastní. Onedlho ich však opäť vyhľadali cisárovi poslovia a sprevádzali ich až pred cisára. Ten im osobne vysvetlil, čo od nich žiada. „Prišli za nami poslovia od Chazarov, ktorí žijú ďaleko, až pri Čiernom mori. Predstavte si, ich susedia sa im vyhrážajú so zbraňou v ruke, že musia prestať veriť v kresťanského Boha. Hovoria, že ich viera je lepšia, ako viera všetkých ostatných národov. Chazari sú v úzkych a nevedia, čo majú robiť, čo majú povedať týmto susedom. Preto sa obrátili na mňa. Bol by som veľmi rád, keby ste išli za nimi vy a pomohli im ukázať, že kresťanská viera je tá najdôležitejšia. Že je správne žiť v nej a veriť.“ Bratia dlho neváhali a úlohu prijali, hoci sa mohol Cyril vyhovoriť na svoje chatrné zdravie. Verili, že ich tam posiela Boh. Rozhodli sa hneď pre cestu, ktorá mala pomôcť Chazarom. Vybrali si k sebe spolupracovníkov z radov vojakov, učiteľov a tých, ktorí sa vyznajú na cestách. Netúžili po sláve, alebo po tom, aby splnili prianie cisára. Celý život sa snažili nasledovať Pána Ježiša, ktorého mali radi. Považovali ho za veľkého kamaráta a nechceli si toto priateľstvo nechať len pre seba, ale sa oň chceli podeliť.

Stáva sa, že keď splníš doma alebo v škole nejakú úlohu, napr. keď si upraceš po sebe hračky, dáš pozor na mladšieho súrodenca, poveria ťa rodičia ešte ďalšou úlohou, napríklad, že máš niečo odniesť susedom, či vyniesť smeti. Ako sa môžeme zachovať, čo môžeme urobiť, aby sme sa podobali Cyrilovi s Metodom a Pánu Ježišovi?

 

Moja úloha:

Ako môžem byť lepším Ježišovým kamarátom či priateľom?