Aktuálne

Tvoja Nádej ...

 

Potrebuješ povzbudenie? Ponúkam Ti niečo ....

 

 

"Klaňať sa Pánovi znamená naučiť sa byť s ním, zastaviť sa a hovoriť s ním, vnímať, že jeho prítomnosť je najpravdivejšia, najlepšia a dôležitejšia ako všetko ostatné."

 

Pápež František v kázni pri omši v Bazilike sv. Pavla za hradbami, 14. apríla 2013

 

 

 

Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti ...

 

 

 

 

Čo je viera? Viera je vernosť osobe Ježiša Krista.

bl. Ján Pavol II. Veľký

 
 
 
 
Kresťania sa príliš vzdialili od Ježiša Krista a Cirkvi.
bl. Ján Pavol II. Veľký
 
 
 

V Amerike po roku 2000 sa rozviedlo každé tretie manželstvo, ktoré nežilo s Bohom. Naproti tomu v rodinách, kde pravidelne chodia do kostola, sa rozviedlo jedno zo 45 manželstiev. Ešte prekvapujúcejšie bolo to, že v rodinách, v ktorých sa každý deň modlia alebo čítajú Sväté Písmo, bolo rozvodov ešte menej. Rozviedlo sa totiž iba jedno manželstvo z 350-tich.

štatistiky

 

 

 

Dám Ti recept na šťastné manželstvo: Verní Bohu – verní sebe!

 
 
 

Ak nechcete, aby bol rozvod, modlite sa spoločne každý deň. To je recept, aby neboli rozvody. Modlite sa, manželia i rodiny, tak zachránime naše rodiny od rozbitia a dobre vychováme deti.

 

Matka Tereza

 

 
 

Zo sviatosných manželstiev, ktoré sú každú nedeľu na sv. omši, každú nedeľu pristupujú k sv. prijímaniu a aspoň raz alebo dva razy sa spolu v týždni v rodine modlia, sa rozpadá len 0,07 % manželstiev.

štatistiky (nie slovenské)

 
 

Prvé sv. prijímanie 2012

 

Nedeľa:

Pane Ježišu, dávame Ti to, čo máme. Svoje srdce a ruky!

Sv. Cyril a Metod, bl. Ján Pavol Veľký dali svoje srdce Pánu Bohu, dali mu svoje ruky.

 

 

DÁVAJ POZOR

 

/:Dávaj pozor malé oko, čo vidíš:/

Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,

dávaj pozor malé oko, čo vidíš!

 

/:Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ:/

Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,

dávaj pozor malé ucho, čo čuješ!

 

/:Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš:/

Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,

dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš!

 

/:Dávaj pozor malá ruka, čo robíš:/

Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,

dávaj pozor malá ruka, čo robíš!

 

/:Dávaj pozor, malá noha, kam ideš:/

Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,

dávaj pozor, malá noha, kam ideš!

 

/:Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej:/

Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,

Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej!

 

 

Pondelok:

 

Pane Ježišu, dávame Ti svoje ruky:

 

V roku 1947 je mladý bankár Andy Dufresne odsúdený na dva doživotné tresty za vraždu manželky a jej milenca. Počas prvých rokov musí Andy znášať kruté zaobchádzanie od dozorcov, ako aj opakované bitky od jednej skupiny väzňov. Ich ruky slúžili na zlo a hriech. Andy si svojou šikovnosťou získa dozorcov aj riaditeľa. Dávajú ho do knižnice, kde urobí veľa dobra. Vyrába si svojimi šikovnými rukami všeličo, napr. rôzne postavičky.

 

V roku 1965 sa do väznice dostane mladý väzeň Tommy, ktorý, keď sa dozvie o Andyho prípade, prezradí mu šokujúce zistenie: jeden z jeho bývalých spoluväzňov mu podrobne opísal vraždu dvoch ľudí, ktorých popis presne sedel na Andyho ženu a milenca. Tu sa potvrdzuje, že Andy je nespravodlivo odsúdený do väzenia. On nikoho nezabil! Dúfa, že sa po tomto zistení obnoví súdny proces a tak požiada riaditeľa o pomoc. Riaditeľ dá však Andyho zavrieť na mesiac na samotku a Tommyho dá zastreliť. V srdci je zloba a preto ruky robia zlo a hriech. Andy však už roky pracoval na svojom úteku. Každú noc kopal svojim geologickým kladivkom tunel, ktorý bol napokon 500 metrov dlhý, a Andymu sa podarilo ujsť. Dostal sa na slobodu.

Ak dáš Pánu Bohu srdce, dáš mu aj ruky!

 

 


Utorok

Pane Ježišu, dávame Ti svoje nohy.

 

Dnes je sviatok sv. Bonifáca

 

Arcibiskup Bonifác, apoštol Nemcov, podporovateľ kultúry Západu, veľký mučeník. Bonifác, najvýznamnejší posol viery v Nemecku, bol už po dvoch rokoch po svojej smrti prijatý na anglickom koncile medzi patrónov Anglicka. Okrem toho je patrónom diecézy Fulda a patrónom Durínska.

 

Bonifác sa narodil ako syn vznešenej anglosaskej rodiny r. 672 v Anglicku. Krstné meno dostal Winfrid. Bol vychovávaný v kláštore, sľub zložil ako benediktínsky mních. Až do svojho 41. roku sa venoval Winfrid vede. Silné vnútorné prianie stať sa misionárom, ho zaviedlo na jar r. 716 do pohanského Frízska. Pretože však veľká časť obyvateľstva bola na vojnovom ťažení, vrátili sa poslovia viery sklamane späť do svojej vlasti.  Winfrid na radu svojho priateľa biskupa cestoval do Ríma. V srdci cítil túžbu po Bohu a nohy ho niesli. Tam sa stretol s pápežom Gregorom II. Ten dal Winfridovi  meno Bonifác podľa mučeníka, ktorého sviatok práve slávili a vyslal „nového“ Bonifáca ako posla viery do pohanského Durínska. V ďalších rokoch Bonifác úspešne pôsobil v celej Germánii. Hlásal evanjelium v Durínsku, Frízsku, Hesensku, Wurtembersku, Vestfálsku a Bavorsku. Aby podal správu o svojich misijných úspechoch, cestoval trikrát do Ríma. Pri svojej druhej návšteve r. 722 ho Gregor II. vysvätil na misijného biskupa.

 

Pápež Gregor III. ho menoval v Ríme arcibiskupom a pápežským vikárom pre Germániu. Po tejto rímskej ceste začal Bonifác svoje organizačné dielo v nemeckej cirkvi. Založil a usporiadal početné biskupstvá; franskú cirkev obnovil zavedením reformných synod. V r. 744 založil Bonifác svoj obľúbený kláštor vo Fulde; r. 747 sa potom stal vo svojich 72 rokoch biskupom v Mohuči. Keď Bonifác videl, že je všetko usporiadané, čo si predsavzal, chcel vo svojich 80 rokoch znovu pôsobiť v pohanských krajoch ako misionár. Odišiel znovu do Frízska, kde chcel pred štyrmi desiatkami rokov začať po príchode z Anglicka svoje misionárske dielo. Teraz prebiehala jeho práca veľmi úspešne – až do svätodušných sviatkov 5. júla 754. V ten deň Bonifáca prepadlo 52 pohanov a brutálne ho zavraždili.

 

Ak dáš Pánovi svoje srdce, aj nohy Ťa povedú správnym smerom!

 

 

 

Streda

 

Pane Ježišu, dávame Ti svoje uši.

 

Je to možné, že kňaz prečíta evanjelium, ide sa rozprávať s deťmi v rámci detskej sv. omše, položí otázku – aké bolo evanjelium – a nikto mu nevie dať odpoveď z celého kostola??????? Ani deti, ani dospelí!!!!!!!! Ako to počúvame? Veď my vôbec nepočúvame!!!
Ako sa chceme polepšiť, keď nepočúvame Pána Boha?!?!?!?

Oprávnene nám vytýkajú tí, čo nechodia kostola: „Stále ste rovnakí, vôbec ste sa nepolepšili!“

 

Mladíka pozval priateľ na svadbu. Prekvapilo ho, koľko ľudí prišlo mladomanželom zablahoželať. Všimol si, že hostia a rodičia mladomanželov si vymieňajú obvyklé frázy bez toho, aby si uvedomovali, čo hovoria.

Aj on sa teda postavil do radu gratulantov a keď sa dostal k matke novomanžela, pokojne povedal: „Dnes mi zomrela manželka.“ Dostal odpoveď: „Veľmi pekne ďakujeme.“ Zopakoval to isté aj otcovi novomanželky. Odpoveď bola: „ Ďakujeme, že ste prišli, je to od vás milé.“

Prišiel až pred ženícha, svojho priateľa. On vedel, že je slobodný. Mladík aj jemu zopakoval to isté: „Dnes mi zomrela manželka.“ On mu odpovedal: „ Ďakujem. Teraz si na rade Ty!“

Treba sa pýtať, či všetci počúvali??????

 

Izaiáš už dávno napísal: majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú. Ako počúvame my?

 

Boh je v našom srdci a hovorí nám, že máme byť dobrí – napísalo si dievčatko do zošita na hodine náboženstva. Kňaz sa jej opýtal: „ A čo, keď ho niekto nepočúva?“ Dievčatko sa po ňom udivene pozrelo a s kľudom odpovedalo: „Tak to zopakuje!“

 

Preto Pán Boh neustále rozpráva k nám, lebo ľudia nepočúvajú...

Ak dáš Pánovi svoje srdce, aj uši ho budú počúvať!

 

 

 

 

Štvrtok

 

Pane Ježišu, dávame Ti svoje oči.

Šimona Andrej sa vybrali po Prvom sv. prijímaní do obchodu s hračkami. Hneď ako vošli Andrej ukazuje Šimonovi veľký nápis: „Nikto sa na teba díva!“  Šimon hovorí Andrejovi: „ To si nevšímaj, to len deti strašia.“ Prídu do bloku, kde sú pekné autíčka. Šimon už m hneď dve v rukách a ukazuje Andrejovi, aby si ich aj on pozrel. V jednom okamihu Šimon strčí auto pod košeľu. Hovorí Andrejovi, aby to aj on urobil, veď sa nikto nedíva a predavači tu nie sú. Andrej odpovedá Šimonovi, že kradnúť sa nemá. „To je hriech. Pred niekoľkými dňami sme boli na spovedi a ty už kradneš. Načo si bol na spovedi a Prvom sv. prijímaní?“ – pýta sa Andrej Šimona. Cestou von z obchodu si Šimon dá pod košeľu ešte jedno autíčko. Prídu k pokladni, chcú ísť ďalej,  mu: „Budeš musieť ísť so mnou.“ Viedol ho do kancelárie obchodu. Tam ho posadil na stoličku. Vedúci povedal Šimonovi, že niečo pre neho má. Stlačil tlačidlo a pustil chlapcovi video, kde bolo vidieť ako kradne. „Ty si nevidel nápis, ktorý tam je na stene?“ Odpoveď žiadna. „Ty si ten nápis nechcel vidieť!“ – povedal vedúci. Potom zavolal rodičom. Prišiel otec a vedúci povedal: Keďže to bolo prvý raz, nechávam to na otca, ako on rozhodne. Šimon sa otcovi nechcel ani do očí pozrieť. Vtedy otec povedal synovi. Aj keď by ťa nevidel predavač, ale Pán Boh ťa vidí vždy. Ty si nechcel vidieť ten veľký nápis ktorý je tam! Načo máš svoje oči keď nechceš vidieť dôležité veci.

Koľko ráz nechceme vidieť to, čo máme vidieť. Nevyužívajme svoje oči na hriech a na zlo, ale na dobré veci.

Prorok Izaiáš veľmi dávno napísal: Majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú!

Ak dám Pánu Ježišovi svoje srdce, dám mu do služby aj svoje oči.

 

 

Piatok

Pane Ježišu, dávame Ti svoj jazyk.

Silvia prišla z kostola. Kňaz im hovoril o tom, že všetci ideme do neba. Pán Boh nás tam pozýva. Znepokojilo ju pomyslenie na priateľov. Kristína, Mária a Marián nechodia do kostola. Kráčajú životom svojím spôsobom. Silviu to trápilo, ale nevedela ako im pomôcť. Večer si ľahla, nedalo sa jej zaspať. Potom akosi zaspala. Sníval sa jej zaujímavý sen: Bol o priateľoch. Boli na výlete. Vošli do jaskyne. Len Silvia mala mapu. Ostaným akoby nevadilo, že si ju Silvia nechala pre seba. Oni sa vybrali každý svojím smerom. Mysleli si, že oni prejdú jaskyňou až do cieľa aj bez mapy. Vo sne videla Silvia ako každý ide svojou cestou, ale nepovedala priateľom, že ich smer je zlý.   Pozrela sa do mapy a vybrala sa správnym smerom. Prišla až k východu. Tam pri bráne do jaskyne boli už ďalší, ktorí chceli ísť do jaskyne, len čakali kým odídu títo, ktorí boli v jaskyni pred nimi. „Kde sú ostatní?“ –  pýtali sa Silvie. Silvia pokrčila plecami. Vtedy zbadala medzi ľuďmi aj svojho kňaza. „Ty si vedela, že idú zle a nepovedala si im to?“ Prečo si im neukázala správny cestu?“ Vtom sa Silvia zobudila. Uvedomila si, ako je potrebné hovoriť svojím kamarátom o Pánu Bohu, aby všetci išli správnym smerom.

 

Keď dáš Pánovi svoje srdce, dáš mu do služby aj svoj jazyk.

 

 

Sobota

Dôležité slovko z refrénu: BDEJ

/:Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej:/

Bdej – buď pripravený, nespi!

Poznáme z evanjelia podobenstvo Pána Ježiša o múdrych a hlúpych pannách. Ženích prichádzal a hlúpe nemali olej do lámp. Pýtali olej od múdrych. Tie ich poslali k predavačom. Hlúpe išli kupovať olej, ženích prišiel a tie, ktoré ho čakali, vošli s ním na hostinu. Tie ktoré neboli pripravené, zostali vonku. Celý život buďme stále pripravení, aby sme nemali ťažký hriech.

Heslo malých iskričiek bolo:

Buď pripravení! Odpoveď znela: Vždy pripravený!

 

Dajme Pánu Ježišovi srdce a potom ruka, noha, ucho, oko, jazyk budú slúžiť jedine jemu.

 

 

 

 

 

 

 


 

Na nedeľu aj na všedny deň:


 

Boh ukázal na svojho Syna. Dal nám vtedy najdôležitejšie usmernenie.

 

Ježiš nahlas hovorí o tom, čo je pre všetkých najdôležitejšie.

 

Najťažšie, čo nesieme, sú hriechy !

 

Ježiš môže všetko, ak chce. On chce, a my máme prosiť.

 

Každý človek je blízky Ježišovi. On uzdravuje len svojich blízkych.

 

Na rozkaz Ježiša musia počúvať aj tí najneposlušnejší.

 

Len s Ježišom nemožné stane sa možným.

 

Ak chcete navštíviť Ježiša, nemusíte cestovať ďaleko.

 

Kto počúva hlas z neba, v tom má Boh zaľúbenie.

 

Boh svojou pokorou ohromí každého.

 

Vďaka Slovu čoraz lepšie poznáme Pána Ježiša. Keď čítame Bibliu, rodí sa priateľstvo.

 

Dieťa je sväté už pod srdcom mamy, lebo k svätosti ho povolal Pán Boh.

 

Iba kráčajúc za Ježišom sa dostaneme priamo do neba.

 

Ježiš je silnejší ako my, ako naše problémy. On má riešenie aj vtedy, keď my nemáme žiadne východisko.

 

Pomáhame druhému človeku, lebo nám pripomína Ježiša, alebo len preto, lebo nám to Ježiš pripomína ?

 

Každá doba je dobrá na to, aby sme premýšľali o Bohu. Boh nikdy neprestane myslieť na nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľký pápež Ján Pavol II. napísal 14 encyklík. Jeho najcennejšia encyklika – to je život jeho samotného! 

 

Ing. Ján Figeľ, Košice, 19. 11. 2011 Steel Arena

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebo je ako Nobelova cena za krásny život. Akurát že kandidátom neba môže byť každý...

 

 

 

Keď sa Ježiš obetoval za mňa, ja sa budem obetovať za neho. Tak vyrastajú krásni ľudia. Tak vyrastajú pevné manželstvá. Tak sa rodí nová a silná mládež. Nie mládež Gottwaldova a všelijakých takých modiel, ale mládež Kristova, ktorá je tu na to, aby šírila všade dobro, podľa svojho vzoru a učiteľa Ježiša Krista.

 

 

 

Otec biskup Rudolf Baláž

 

 

 

 

 

 

Kde je Boh na prvom mieste, všetko je na svojom mieste.

Sv. Augustín

 

 

"Zo všetkých darov, ktoré mi darovalo kresťanstvo, Eucharistia sa mi zdá najkrajšia." André Frossard

Žiješ z Eucharistie?

 

 

Vstaň každé ráno o 15 minút skôr, pomodli sa, Tvoj deň bude úplne iný ...

 

 

 

slovensky: sväté prijímanie

latinsky: communio

poľsky: komunia

Nedeľa:

K Kristus ma miluje! Milujem aj ja Krista???? Čo pre neho robím?

Pondelok:

O Očakávam Krista. Aj on mňa. Otváram dvere Kristovi ??? Vstúpi, ak mám čistú dušu.. Patrón deti a mládeže: sv. Stanislav. Očakával Krista a Pán vždy prišiel...

Utorok

M Modlím sa denne. Modlitba môže byť rôzna: prosebná, ďakovná, odprosujúca. Bl. Ján Pavol II. často hovorieval, že modlitba je dýchaním našej viery. Modlím sa ráno, pred jedlom, po jedle, pred učením, po učení. Za rodičov, priateľov, za zdravie. Krásnym vzorom modlitby je sv. Filoména. Je to vymodlené dieťa.

Streda:

U Utekám pred hriechom. V sobotu nám Pán Boh odpustil hriechy. Máme sa snažiť, aby sme sa hriechu vyhli. Keď viem, že ma hriech niekde čaká, nepôjdem tam!!! Dám si pozor na jazyk aj na skutky! Ako sa mám chrániť hriechu mi veľmi dobre ukazuje sv. Dominik. Dal si po 1. sv. prijímaní krásne heslo: radšej zomrieť ako zhrešiť.

Štvrtok:

N Nesiem Pána Ježiša v srdci. Pán Ježiš sa po sv. spovedi nasťahoval do môjho srdca. Bude tam, pokiaľ ho nevyženiem ťažkým hriechom. Pri krste naši rodičia vyznali vieru a zriekli sa satana. V nedeľu sme to sľúbili my. Máme práva i povinnosti. Sme Božie deti. Máme chrániť svoju vieru. Chcem niesť Ježiša všade, do školy, do domu. Je to ťažké? Iba dnes budem dobrý! Krásny vzor je sv. Tazícius. Niesol Ho na hrudi, v srdci. Verne.

Piatok:

I Iných privádzam k Pánu Ježišovi. Od soboty máme čisté srdiečko. Dokedy? Mali by sme sa stať malými apoštolmi. Apoštoli sa snažili priviesť k Ježišovi čo najviac ľudí. Možno máme v rodine niekoho, za koho sa treba viac modliť ako za iných. Modlime sa, prinášajme obety za tohoto človeka. Vzorom sú nám dnes bl. František a bl. Hyacinta, fatimské deti. Pravidelne sa modlili sv. ruženec, obetovali svoje choroby za obrátenie hriešnikov. Iným pomáhali na ceste ku Kristovi.

Sobota:

A Amen. Nech sa tak stane, nech tak je. To je význam slovka "Amen." To, čo sme hovorili celý týždeň, tak nech sa stane. Koniec týždňa nemôže byť O - Odíď od Krista. To by chcel diabol od nás, ale to nikdy nesmieme urobiť! Život bez Krista by bol pre nás tragédiou! Dnešný vzor pre nás: Anna de Guigné. Žila vo Francúzsku. V detstve bola veľmi zlá, na brata žiarlila tak, že dokonca vzala piesok a plnú hrsť piesku mu nasypala do očí, keď ho mala mama na kolenách ... Po smrti svojho otca sa zmenila na nepoznanie! Mala tri zásady: 1. Keď je pre teba niečo ťažké, vzbuď si úmysel, že to budeš obetovať milovanému Pánu Bohu. 2. Nič nie je pre teba ťažké, ak miluješ Pána Boha. 3. Naša práca je dar, ktorý dávame Pánu Ježišovi. Snažme sa, je to na nás...

 

 

Ak chcete vaše deti uchrániť pred demoralizáciou a duchovnou prázdnotou, každý deň ich obdarúvajte teplom vašej rodičovskej lásky a dajte im príklad kresťanského života.

Ján Pavol II. rodičom prvoprijímajúcich detí, Zakopane, 7. 6. 1997

 

 

Kristus nás miluje, milujem aj ja jeho? Majte vždy krásne čisté srdce i dušu, tak ako v dnešný deň. Pán Ježiš už prišiel do neba. Kráčajme tak, aby sme svoje nohy vkladali do jeho stôp. Prídeme do neba aj my.

Prvé sv. prijímanie Višňové 5. 6. 2011

 

 

Kňaz je človek pre iných.

 

 

 

 

Tak definoval kňaza Karol Wojtyla.

 

„Drahí rodáci, dnes vyjadrujeme vďačnosť všemohúcemu Bohu za dar beatifikácie Jána Pavla II. Robíme to prostredníctvom účasti na eucharistickej slávnosti, na Námestí sv. Petra, na ktorom sa nový blahoslavený počas toľkých rokov stretával s pútnikmi, ktorí prichádzali do Ríma z celého sveta. Nikdy nezabudnime na to, že pred 30 rokmi na tomto námestí prelial krv pre Krista. Podobne ako včera, i dnes je tu zastúpené a duchovne prítomne celé Poľsko, všetci rodáci na celom svete. Je tu poľský prezident, primátori z Varšavy a Krakova, je tu mnoho biskupov a kňazov. Všetkých pozdravujem. Pred šiestimi rokmi, v deň pohrebu Jána Pavla II., vietor zavrel knihu, ktorá bola otvorená na jeho rakve. Dnes otvárame knihu jeho života, aby sme si ju znovu prečítali, aby sme sa z nej naučili múdrosti i svätosti. Nech nový blahoslavený je pre nás všetkých odkazom na cestách viery, nádeje a lásky.“

Kardinál Dziwisz 2. mája 2011 v Ríme na Námestí sv. Petra

 

Nebojte sa! Otvorte Kristovi dvere dokorán!

Blahoslavený Jána Pavol II. Veľký 22. 10. 1978

 

Chceš poznať charakter človeka. Daj mu moc.

Abrahám Lincoln

 

 

 

My žijeme a zomierame, len on, Boh, nezomiera! Pokľaknite aj vy, ľudia dneška! Táto zem, na ktorej žijeme, je kráľovstvom Boha. Zbytočne sa ho snažíme nahradiť. Nič nedokáže uspokojiť prázdno, ktoré po ňom zostáva: ani materiálne bohatstvo, ani ľahký a povoľný život, ani hľadanie úspechu a moci, ani moc techniky.

 

 

 

Ján Pavol II. v Montreale, keď sa postavil proti sekularizácii krajiny a konzumizmu

 

 

 

 

 

 

 

Nechajte ma hovoriť otvorene. Evanjelium nám predstavuje Krista, ktorý má svoje požiadavky: chce nerozlučnosť manželstva, odsudzuje cudzoložstvo. Kristus nebol zhovievavý v otázkach manželskej lásky, potratu, sexuálneho vzťahu pred manželstvom a mimo manželstva, homosexuálnych vzťahov.

 

 

 

Ján Pavol II. mladým v Holandsku

 

 

 

 

 

 

Človek nie je dobrý, keď sa vzdiali od Boha.

 

 

 

Ján Pavol II. v Togu

 

 

Posti sa očami. Nech si nehovejú v nečistých obrazoch. Posti sa sluchom. Nepočúvaj ohováranie, klebety ani plytké a zbytočné reči. Nech sa postí tvoj jazyk od ohovárania a oplzlých slov. K čomu je dobré zdržovať sa hovädzieho mäsa, kuraciny a rýb, ak sa navzájom hryzieme a požierame česť, na ktorú majú právo naši bratia.

 

 

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

„Z modlitby sa rodila schopnosť Jána Pavla II. hovoriť pravdu bez strachu, lebo keď je človek sám pred Bohom, nemusí sa báť ľudí.“

 

 

 

 

Môžeš Boha opustiť,

ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal.

Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal rád,

Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi,

ale On sa na Golgote rozhodol pre Teba.

Môžeš sa vyhýbať jeho slovu a jeho Cirkvi,

ale jeho slovo a Cirkev ťa napriek tomu stále hľadajú.

Môžeš si sám hľadať cesty,

ale nemôžeš zabrániť, aby ťa Boh neviedol.

Môžeš Boha zapierať, preklínať,

ale nemôžeš zabrániť, aby Boh nebol.

Ján Pavol II.

 

 

 

 

Vráťme sa k Bohu – my veriaci ! Zmierme sa s Ním, aj s ľuďmi ! Naordinujme si pôst, odstráňme v sebe svoju najväčšiu chybu. Urobme s Bohom dohodu. Dodržme, čo mu sľúbime. Boh je verný, dá nám požehnanie.

 

 

 

Mária, povedala prvý raz svoje áno Pánu Bohu cez archanjela Gabriela: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Na Hromnice to áno zopakovala napriek tomu, že jej Simeon povedal: „Tvoju dušu prenikne meč bolesti.“ Mária prejavila a znova opakuje svoju dôveru v svojho Boha. S dôverou išla do Betlehema, s dôverou išla do Egypta, s dôverou prichádza do Nazareta, s dôverou kráča na Golgotu na Veľký piatok, s dôverou kráča do Večeradla, s dôverou ide v ústrety nebu.

 

 

 

Mladí ľudia! Ak milujete, milujte čisto, obetavo, čistou láskou, nemilujte len pre sex. Pravá láska sa vie obetovať, vie odpúšťať. Pravá láska musí komunikovať. Názory môžete mať rôzne, ale diskutujte o nich tak, aby ste mali jeden k druhému úctu. Počúvajte sa navzájom. Rešpektujte sa.

 

 

Mladí ľudia! Chcem vás poprosiť, aby ste sa stále snažili o zodpovednosť, nemôže vám byť všetko jedno. Pozývajte do svojho života Boha. Pýtajte sa ho: môžem toto urobiť takto, čo by si Ty urobil na mojom mieste, ako by si sa Ty, Bože, zachoval. Majte niekoho dospelého, za kým pôjdete, keď máte problém. Otec a mama vám nechcú zle. Možno je to kamarát, priateľ, učiteľka, kňaz. Nezostaň s problémom sám!

 

 

 

 

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.

 

 

O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.

 

 

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

 

V srdci mi znejú tvoje slová: "Hľadajte moju tvár!" Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.

 

 

Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme.

 

 

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma zvoli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí.

 

 

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. (zo Žalmu 27 )

 

 

 

 

Čítaj Sväté Písmo každý deň. Miluj ho viac ako svojich rodičov... Nikdy sa s ním nerozlúč... keď zostarneš, prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej Knihy...“

 

Roman Brandstaetter: Kruh Biblie

 

 

 

 

Čítaj Sväté Písmo každý deň. Tam nájdeš všetko.

 

 

Kresťan musí byť v každej chvíli života pripravený na dve veci: na prijatie Eucharistie a na smrť. Kardinál Suenens

 

 

 

 

 

Potrebuješ poradiť v manželstve. Choď k odborníkovi. Volá sa Ježiš Kristus

 

 

 

 

 

Kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie. Platón

 

 

 

 

 

 

Svätci nezačali všetci dobre, ale všetci dobre skončili. Sv. Ján Mária Vianney

 

 

 

 

 

 

Obmedz pozeranie televízie a surfovanie na internete. Môže to byť pre Teba zlodej času aj duše. Využi čas lepšie a zodpovednejšie....

 

 

 

 

Cudnosť a hanblivosť sú mladšie sestry čistoty. Chránia čistotu a sú potrebné pre jej zachovanie. Buď hanblivejšia v obliekaní a správaní ....

 

 

 

 

 

Modlíš sa? Chodíš do kostola? Pristupuješ k sviatostiam? Zachovávaš pôsty? Najdôležitejšie je s akým srdcom to konáš! Ak je pritom Tvoje srdce naplnené láskou a pokojom, je to fajn! Ale ak máš pritom srdce naplnené hnevom, zlobou, pýchou, klamstvom, závisťou, zlými myšlienkami, smilstvom, krádežami, vraždami, cudzoložstvom, chamtivosťou, zlomyseľnosťou, necudnosťou, rúhaním, hlúposťami – môžeš sa modliť 100 hodín – Bohu to nebude milé...

 

 

 

 

 

 

Aj keď pôjdeš v živote svojimi cestami, utečieš vo svojej roztopašnosti z Ježišovej cesty a keď Ťa život "oplieska" o svoje tvrdé múry, aj tak nenájdeš nič lepšie ako to, čo nám ponúka sv. Peter: Pane a ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pana Mária dostala nepoškvrnenosť ako dar, titul Kráľovná dostatala ako odmenu - za život prežitý s Bohom, za čistotu v myslení aj konaní, za to, čo všetko kruté prežila od ľudí a predsa zostala milujúcou...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nech robíš čokoľvek, pamätaj vždy na koniec....

 

 

 

 

 

 

 

Je overené, že najväčšími oporami pri výchove mládeže sú sviatosť zmierenia a časté sv. prijímanie. Dajte mi chlapca, ktorý pristupuje k týmto sviatostiam, a uvidíte ako rastie. Don Bosco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sú zlé časy pre vieru? Lepšie nebudú! Máš krásne časy, aby si vyznal(a) vieru v Boha!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cítim chladné ...

tiene zradné...

Túžbou planie

čo je na dne...

Prázdno v duši, to sa stáva

Horkú príchuť temno máva

My musíme vyjsť

z tieňov nástrah a slov

srdce daj , nezúfaj,

a leť tmou...

 

 

Tiež to cítim, tiež sa bojím...

sen sa chveje strachom mojim...

Chvíľa straty, chvíľa strachu

keď sa nádej váľa v prachu...

My musíme vyjsť

z tieňov nástrah a slov

srdce daj , nezúfaj,

a leť tmou...

 

 

 

My musíme vyjsť

z tieňov nástrah a slov

srdce daj, nezúfaj,

a leť tmou...

... ale kam...?

neviem v tejto chvíli

každý raz sa zmýli

ticho vo mne šepká

Nezostávaj sám...!

 

 

Keď sa blíži odpustenie

mraky obáv odoženie

Nezablúdiš, si si istý,

keď ťa niekto pevne istí,

Bože, nech nás Tvoj hlas

vedie temnotou v nás

daj nám dar,

zázrak sprav

lásku vráť ...

 

 

Láska prosím....

Láska nech nás tvoj hlas

vedie temnotou v nás

daj nám dar,

zázrak sprav

stoj pri nás.... lásku chráň!

Leť tmou

 

 

 

 

 

Štyri myšlienky z mládežníckej polnočnej sv. omše na púti rodín:

 

 

 

 

Manželstvo a rodina? Každý človek – aj mladý – ak chce vytvoriť plodné a trvalé spoločenstvo s druhým človekom, musí najskôr vytvoriť vnútorné spoločenstvo s Bohom, aby ich v budúcom vzťahu Boží svet spájal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmy, ktoré nemajú základ v Bohu, pominú....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj Mária tvorila spoločenstvo s Ježišom, následne šla pomáhať Alžbete.

 

 

 

 

 

 

Aj Jozef musel byť plný Boha, lebo inak by Máriu neprijal k sebe.

 

 

 

 

 

 

 

Boh Ti posiela kňaza, aby Ti on pomohol na ceste do neba.

 

 

 

 

 

 

 

Ak hľadáš Ježiša, nachádzaš a spoznávaš aj jeho matku.

 

 

 

 

 

 

 

Keby ste vy kresťania milovali Boha a blížnych tak, ako vám to prikazuje Evanjelium, obrátili by ste na kresťanstvo celú Indiu počas piatich rokov. Ind misionárovi

 

 

 

 

 

 

 

Láska dokáže robiť zázraky, láska lieči. Boh je láska.

 

 

 

 

 

 

 

Mama, Ty buď tichou budovateľkou charakteru svojich detí....

 

 

 

 

 

Mama, potrebujem Ťa celý život. Pomáhaj mi tu na zemi svojou múdrosťou, ktorú čerpáš z Božského Prameňa. Ži tak, aby si mohla prísť do neba. Tam potom budeš orodovať za mňa....

 

 

 

 

 

 

 

Len život, ktorý žijeme pre druhých, stojí za to. A. Einstein

 

 

 

 

 

 

 

Nepotreboval som hviezdy a planéty. Moja matka mi bola planétou i hviezdou. Paracelsus

 

 

 

 

 

 

Čaro mamy je veľké a ničím nenahraditeľné....

 

 

 

 

 

Ten istý nekonečne dobrý a milosrdný Boh, ktorý sa o Teba stará dnes, bude sa o Teba starať aj zajtra a v každý nasledujúci deň. Alebo odvráti od Teba utrpenie, alebo Ti dá silu, aby si ho uniesol. Preto zachovaj pokoj, odhoď od seba všetok strach a nepokoj, ktorý Ti napovedá Tvoja predstavivosť.

 

 

 

 

 

 

Napíš pre utrápené duše: Keď duša uvidí a spozná ťarchu svojich hriechov, keď sa pred jej očami odhalí celá priepasť úbohostí, do akej upadla, nech si nezúfa, ale nech sa s radosťou vrhne do náručia môjho milosrdenstva, ako sa dieťa vrhá do objatia milovanej matky. Týmto dušiam moje milosrdenstvo dáva prednosť. ( Denník sv. Faustíny )

 

 

 

 

 

 

Povedz hriešnikom, že vždy na nich čakám, počúvam tlkot ich srdca, keď bije pre mňa. ( Denník sv. Faustíny )

 

 

 

 

 

 

Tretia hodina každý deň, teda čas Ježišovho skonania, je hodinou milosrdenstva pre celý svet. Spasiteľ prikazuje: ! O tretej hodine vzývaj moje milosrdenstvo... Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet." ( Denník sv. Faustíny )

 

 

 

 

 

 

Duša musí milovať, má potrebu milovať. Musí prelievať svoju lásku, ale nie do blata, ani do prázdna. Musí končiť v Bohu. ( Denník sv. Faustíny 373 )

 

 

 

 

 

Nič sa nevyrovná pokoju a dôstojnosti Veľkonočného rána. Aj príroda ako keby oslavovala tichou majestátnosťou silu a požehnanie Zmŕtvychvstalého.

 

 

 

 

 

Kto stratil peniaze, stratil mnoho. Kto stratil priateľa, stratil viac. Kto stratil vieru, stratil všetko.

 

 

 

 

 

 

Obráť svoju tvár k Slnku a všetky tiene padnú za Teba . . .

 

 

 

 

 

Najväčšia bolesť a najväčšia radosť sa stretajú na Golgote . . .

 

 

 

 

 

 

Ježiš nie je nikdy bez kríža, ale ani kríž nie je nikdy bez Ježiša. Sv. P. Pio

 

 

 

 

 

Mnohí trpia, ale iba niektorí dokážu správne trpieť. Utrpenie je dar od Pána Boha a blažený je ten, kto ho vie premeniť na zisk. Sv. P. Pio

 

 

 

 

 

Trýzeň a múky boli odjakživa dedičstvom a údelom vyvolených duší. Čím viac chce Ježiš pozdvihnúť dušu k dokonalosti, tým viac ju skúša utrpením. Vravím vám, radujte sa, že ste napriek vašej nehodnosti dostali takéto privilégium. Čím viac sa trápite, tým viac by ste sa mali radovať, lebo v ohni múk sa duša stáva čistým zlatom, hodným toho, aby žiarilo v nebeskom paláci. Sv. P. Pio

 

 

 

 

 

Pozri na Ježiša. Pozri na Máriu. Nikdy nespáchali hriech. Aké ťažké kríže im položil Nebeský Otec na plecia. Dôveruj Bohu. On Ťa aj cez kríž vedie životom k víťazstvu.

 

 

 

 

 

Dávaj svetu to najlepšie, čo más. Možno sa Ti ľudia odmenia nepriateľstvom. Aj napriek tomu dávaj to najlepšie. Matka Tereza

 

 

 

 

 

 

Starajúc sa o šťastie iných nachádzame svoje vlastné...

 

 

 

 

 

 

Nedeľa je mi príležitosťou, aby som po celotýždenných starostiach a trápeniach prišla pred Boha, vložila do Jeho rúk svoju hlavu a nabrala do nej plným priehrštím milosti a požehnania... Nedeľa má byť taká: celá zasvätená Bohu: srdcom, vôľou i myšlienkami. Krásnu nedeľu... Zdenka Šelingová

 

 

 

 

 

 

Nestrácajte odvahu, nepoddávajte sa ťažkostiam, námahám. Spoliehajte sa vždy na Pánovu milosť, ktorá koná zázraky aj cez našu slabosť. Ján Pavol II. Veľký

 

 

 

 

 

 

Horolezci sa pri výstupoch na kolmé štíty navzájom istia a pomáhajú si. Aj pri výstupe za Kristom si treba pomáhať a zaisťovať sa, aby kresťan nezlyhal a dosiahol cieľ. Ján Pavol II. Veľký

 

 

 

 

 

 

 

Ja som s Vami po všetky dni až do skončenia sveta. Mt 28, 20

 

 

 

 

 

 

Ak Ti zatvoria všetky dvere sveta, ešte Ti zostanú otvorené tie najdôležitejšie - k Bohu.

 

 

 

 

 

 

Nestihne Ťa nijaké nešťastie a k Tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojím anjelom dá príkaz o Tebe, aby Ťa strážili na všetkých Tvojich cestách. Žalm 91, 10 - 11

 

 

 

 

 

 

Čím je okolo nás hustejšia tma, tým viac musíme otvárať srdce pre svetlo zhora. Edit Stein

 

 

 

 

 

 

Lepšie je niečo dobre urobiť, ako iba o tom dobre rozprávať. Benjamin Franklin

 

 

 

 

 

Mária dôverovala Pánu Bohu v Nazarete, v Betleheme, v Jeruzaleme, na Golgote!

 

 

 

 

 

 

Nebojte sa! Otvorte Kristovi dvere dokorán... 22. 10. 1978, Ján Pavol II. Veľký

 

 

 

 

 

 

 

Stál som pri Tebe, keď si sa narodil. Stál som pri Tebe, keď si povedal prvé slovo. Stál som pri Tebe, keď si začal chodiť, stál som pri Tebe, keď si začal písať, čítať... A budem s Tebou aj dnes, aj zajtra, aj pozajtra... A budem s Tebou vždy ... Ja nedovolím, aby Ti niekto ublížil. Tvoj Boh.

 

 

 

 

 

 

 

Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Rim 8, 28

 

 

 

 

 

 

 

Niekedy stačí maličkosť k tomu, aby sa všedné stalo výnimočným.

 

 

 

 

 

 

 

Posielam Ti anjela, ktorý bude stáť vždy vedľa Teba, aby Ťa utešil a podporil a ukázal Ti cestu ak bude treba. Bude s Tebou zdieľať radosť a keď prepadne Ťa beznádej, pomôže Ti zvládnuť každú starosť, dodá Ti odvahu a silu kráčať ďalej. Bude Tvojím vnútorným hlasom, ktorý vždy dobre poradí a Tvojou výzbrojou, keď odvaha Ťa zradí.

 

 

 

 

 

 

 

Pane, svoju minulosť zverujem Tvojmu milosrdenstvu, svoju prítomnosť Tvojej láske, svoju budúcnosť Tvojej prozreteľnosti. Páter Pio

 

 

 

 

 

 

 

Čo je smrť? Pristáť na brehu a zistiť, že ste v RAJI. Chytiť sa ruky a objaviť, že je to RUKA BOŽIA. Nadýchať sa nového vzduchu a objaviť, že je to VZDUCH NEBA.. Cítiť sa silnejší a objaviť, že je to NESMRTEĽNOSŤ. Prejsť z rozbesnenej víchrice do NEZNÁMEHO POKOJA. Prebudiť sa a zistiť, že ste prišli DOMOV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. František Saleský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet potrebuje kňazov, ktorí majú na to, aby ľudia nezomreli smädom. Ľudí, ktorí sa snažia prehovoriť slovo vtedy, keď sú všetky slová tohto sveta zbytočné. Otvárať studne vtedy, keď všetky toky vysychajú. Dávať očiam žiaru, keď zhasínajú všetky hviezdy. Ľudí, ktorí sa snažia vidieť to, čo je podstatné a tomu slúžiť....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život bez sviatočných chvíľ je ako dlhé putovanie bez občerstvenia....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snom šťastných ľudí je urobiť iných šťastnými. Šťastným ľuďom chýba iba jedno: aby aj iní ľudia boli šťastní. Phil Bosmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pokorou a úctou chodím po Svätej Zemi ...