Aktuálne

Púť rodín 2012: Mária - žena viery

Púť k Panne Márii Višňovskej bola aj v tomto roku vydarenou akciou. Program bol zabezpečený, zapojilo sa množstvo ľudí, organizačne sa už vyprofiloval stabilný tím ľudí, ktorí vedia, čo treba robiť. Navarený bol dobrý guláš, pútnici sa mohli posilniť. Keďže boli silné horúčavy, ženy sa postarali aj o pitný režim. Napriek tomu, že na Slovensku v tieto dni ľudia odpadávali z dôvodov veľkých teplôt, naša púť bola aj v tomto požehnaná a z množstva pútnikov nikomu nič nebolo.

Postupne sme sa pomodlili všetky ružence.  Boli predvedené viaceré prezentácie: Abrahám – muž viery Mária Ježišova a naša matka, o reštaurovaní hlavného oltárneho obrazu Navštívenia Panny Márie, Panna Mária v rodine. V sobotu o 18,00 hod. slúžil slávnostnú sv. omšu Mons. L. Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy. Spomenul bl. Jána Pavla II., o ktorom terajší predseda Pápežskej rady pre rodinu hovorí, že akoby dekrét o zriadení Rady pre rodinu bol podpísaný krvou Jána Pavla II. Akoby atentát na pápeža vyjadroval, že Ján Pavol II. je pripravený ísť do krajnosti pri obrane a presadzovaní základných hodnôt viery a ľudského života. Terajší Svätý Otec Benedikt XVI. pokračuje s veľkým nasadením v dôraze na základné hodnoty. Prejavilo sa to pred mesiacom pri siedmom svetovom stretnutí rodín v Miláne. Našu tohtoročnú púť rodín vo Višňovom preto môžeme chápať aj ako ozvenu alebo pokračovanie tohto milánskeho stretnutia, povedal L. Stromček a pokračoval: „Mária ako žena viery nám pomáha skrze postoj viery znova objaviť rodinu ako základnú hodnotu ľudského spoločenstva, ako hlavné bohatstvo ľudstva.“ Pripomenul  myšlienku Benedikta XVI.: „ľudstvo nemá budúcnosť bez rodiny.“

Po sv. omši nasledovala adorácia, ktorej hlavné myšlienky boli čerpané z učenia posledných pápežov o rodine. Na vonkajšom pódiu bol koncert gospelovej skupiny Križiaci, ktorý mal veľký úspech hlavne medzi mladými, ale oslovil aj skôr narodenú generáciu. Potom nasledovalo zaujímavé spracovanie príbehu o Rachab, ktorej Pán dal šancu. Mládež farnosti, ktorá pravidelne na púť pripravuje divadelné predstavenie s biblickým motívom, ponúkla pohľad na túto ženu. Pred polnocou bola Talianska adorácia, pri ktorej sa chrám ponoril do hudby, ticha a meditácie.

Polnočná mládežnícka sv. omša bola krásnou oslavou Boha i Márie. Téma kázne bola: Som mladý, prečo mám veriť a podľa toho žiť. Po sv. omši nasledovala Krížová cesta vo višňovskom Hájiku. Po nej bola súkromná adorácia. V nedeľu ráno pokračoval program modlitbou sv. ruženca. Rannú sv. omšu slúžil Vladimír Tomáš, ktorý povzbudil prítomných svojou kázňou, aby boli ľuďmi viery. Po sv. omši sa otcovia rodín modlili slávnostný ruženec. Slávnostnú sv. omšu celebrovali v nedeľu novokňazi Žilinskej diecézy. Martin Danišek pri nej kázal o pokore.

Fotografie z celej púte si môžete pozrieť vo Fotogalérii, teda tu.