Aktuálne

Tomáš Dorociak víťazom miništrantskej súťaže v diecéze

Náš miništrant Tomáš Dorociak sa stal víťazom celodiecéznej súťaže miništrantov. Z našej farnosti začali viacerí miništranti, ale súťaž dokončil len Tomáš. Súťaž začala v januári 2012 a mala názov S Dominom dejinami. O čo išlo? Trochu o vedomosti, trochu o šťastie, ale hlavne o šikovnosť, ochotu a schopnosť hrať v tíme. V hre  postupne súťažné tímy prechádzali momentmi z dejín a spoznávali tak kresťanstvo a jeho prínos pre svet. Súťažiaci boli misionármi, ktorí ohlasujú slovo, získavajú nových veriacich, budujú farnosti, kláštory, dekanáty, diecézy, školy, nemocnice...

Záverečné informácie a výsledky súťaže sú tu.