Aktuálne

Fatimská slávnosť v marci 2017

Mimoriadne veľa pútnikov prišlo v pondelok 13. marca 2017 do pútnického chrámu sv. Mikuláša do Višňového. Už len dva mesiace nás delia od krásneho Jubilea Fatimskej Panny Márie. Dva roky sa pripravujeme na Fatimských slávnostiach na Jubileum. Zamýšľame sa nad slovami Panny Márie. Pán dekan nám ponúkol slová Panny Márie z 19. 9. 1846 z La Salette: Nebojte sa! Pripomenul, že vo Svätom Písme je táto výzva spomenutá 365 ráz, čo znamená, že Pán Boh nám chce každý deň pripomenúť: Nebojte sa! Už v Starom Zákone Mojžiš hovorí Židom Nebojte sa! Boh upokojuje Gedeona: Neboj sa ničoho (Sdc 6, 23) Rovnako hovorí Izaiášovi, dokonca trikrát: Neboj sa! (41, 10) Boh hovorí cez archanjela Zachariášovi: Neboj sa! (Lk 1, 13) Gabriel rovnako hovorí Gabriel Márii, Pán Ježiš apoštolom na Hore Tábor, či na Genezaretskom jazere. Svätý pápež Ján Pavol Veľký začína svoj pastiersky úrad programovou rečou, v ktorej ľudí povzbudzuje: Nebojte sa, otvorte dvere Kristovi dokorán! Čoho všeličoho sa ľudsky bojíme! Mária nám hovorí: Nebojte sa, ak žijete v priateľstve s mojím Synom. Len hriechu sa bojte. Pozývam vás k svätej bázni. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti.