Aktuálne

Fatimská slávnosť v máji s otcom biskupom Tomášom

13. mája 2010 prišlo do mariánskeho pútnického chrámu vo Višňovom opäť veľké množstvo pútnikov.

 

  Tak ako do Fatimy prišiel ten najväčší pútnik – Svätý Otec Benedikt XVI., tak do Višňového prišiel diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Duchovne sa všetci spájali so Sv. Otcom a Fatimou. Slávnosť doprevádzaala krásnym spevom hudobná skupina VEGA z Nitrianskych Sučian. Spoločne všetci prosili modlitbou ruženca o milosti pre každodenný život. Nasledovala procesia so sochou Panny Márie Fatimskej podporovaná muhutným spevom pútnikov. Nebo „zariadilo“ aj počasie. Celý deň sa nad Višňovým zmrákalo, dážď visel na vlásku, ale Panna Mária si to vyriešila. Pútnici si mohli opäť vytvoriť v procesii malú Fatimu, zaspievať Božiu Rodičku či Trinásteho mája v kraji Iria. Pršať začalo až na záver krásnej slávnosti.

Otec biskup povzbudil pútnikov, aby vždy dôverovali Bohu i Márii. Vychádzal z evanjelia sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pripomenul, že práve dnes je 93 rokov od Zjavení Panny Márie vo Fatime, 10 rokov od blahorečenia Františka a Hyacinty a päť rokov od smrti sestry Lucie. Tak ako Zachariáš kdesi na začiatku pochyboval, tak sa pochybnosti dotýkajú každého človeka. Pripomenul, aby sa ruženec modlili ľudia v rodinách. Páčilo sa mu ako sa počas Fatimskej slávnosti predmodlievali ruženec deti svojím typickým spôsobom, či mládež, ktorá prišla tiež v hojnom počte. Vyzval pútnikov, aby sa ruženec nemodlili len trinásteho v mesiaci, ale každý deň. Spomenul svoju spomienku na jednu birmovku, keď si mladý chlapec niesol do kostola starú ošúchanú modlitebnú knižku. Snáď ju používal už jeho dedo, jeho otec a teraz ju má on. Tak by to malo byť, aby aj dnes človek mal so sebou ako oporu – modlitebnú knižku a ruženec. Teda vieru v Boha, dôveru v neho a ruženec, ako dôležitú súčasť našej cesty do neba.

Na záver sv. omše miestny kňaz poďakoval všetkým za účasť, pozval ich na ďalšiu Fatimskú slávnosť, ktorá bude 13. júna – v nedeľu – o 17,00 hod. vo Višňovom.

Martinka Paurová s kyticou ruží  poďakovala otcovi biskupovi za to, že prišiel do Višňového, povzbudil všetkých, ubezpečila ho o modlitbách, ktoré za neho do neba posielajú jeho ovečky.