Aktuálne

Nedeľa Katolíckej univerzity

Ružomberok, 27. januára (TK KBS) - Posledná januárová nedeľu v roku - 29. januára 2012 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Počas nej sa môžu veriaci každoročne modliť za svoju jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Rozvoj univerzity budú môcť podporiť aj finančne, a to aj prostredníctvom zbierky v diecézach, kde ich miestni biskupi vyhlásili, ktorej výťažok bude slúžiť na podporu výstavby novej univerzitnej knižnice. Ľudia v kostoloch si vypočujú aj list rektora KU, v ktorom sa zameral na prorockú úlohu katolíckych univerzít v dnešnej spoločnosti.

 

"Možno povedať, že prorokmi našich čias vo svete sú aj katolícke univerzity, ktoré hľadajú pravdu a chcú sa s ňou deliť s ostatnými ľuďmi. Katolícke univerzity, vrátane našej, tiež pripomínajú súčasnému svetu, čo je podstatou kresťanstva. Prostredníctvom ich činnosti, úzko spojenej s pápežom a miestnymi biskupmi, Kristus sa stáva čoraz bližším. Podobne ako pred vekmi, keď mal ešte len prísť. On predsa neustále prichádza na svet, aj dnes, v období neistôt, predovšetkým ekonomického charakteru, akejsi neprehľadnosti, možného sociálneho kolapsu. Prorocké poslanie Katolíckej univerzity zohráva dôležitú úlohu v nastávajúcom období," píše v liste rektor.

 

Nedeľa KU sa podľa rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska koná vždy poslednú januárovú nedeľu vo všetkých farnostiach na Slovensku. Prvýkrát sa uskutočnila v roku 2010, kedy sa biskupi prihovorili veriacim pastierskym listom o KU. Odvtedy majú veriaci každoročne možnosť vypočuť si v kostoloch list rektora univerzity a zároveň finančne prispieť v zbierkach, ktoré sa konajú na podporu KU. Priatelia a priaznivci univerzity sa môžu stretávať vo farnostiach v Kluboch priateľov KU. Napomáhajú združovaniu ľudí, ktorí cítia spoluzodpovednosť za existenciu, fungovanie KU a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú v podpore jej rozvoja.

List rektora je tu: Klikni sem.